410 877
Ngày đăng: 16:01:37 26-09-2014 -- Lượt xem: 10874
Thở có ý thức là kiểm soát được hơi thở, là bước đầu để chúng ta hình thành thói quen thở trong tỉnh thức. Thở trong tỉnh thức là nền tảng của một đời sống tỉnh thức. Đây là quá trình căn bản nhất để nuôi dưỡng điều lành. Nếu thực tập bền bỉ kỹ năng thở có ý thức, điều lành căn bản này có thể đưa đến điều lành tối thượng. Đó là sự tỉnh thức vẹn toàn. Xem tiếp...
Ngày đăng: 15:41:10 26-09-2014 -- Lượt xem: 11982
Giá trị của Thiền Buông Thư và cách thực hành: Thiền Buông Thư có thể giúp ta giải tỏa sự căng thẳng của hệ thần kinh và của các bắp thịt, tránh được sự bực bội, cau có, tình trạng đánh mất chủ quyền của thân tâm, và cuối cùng là tật bệnh. Đôi khi chỉ cần buông thư mười phút cũng đủ để làm mới thân tâm. Vì vậy ta cần tự bảo vệ và nuôi dưỡng mình bằng sự thực tập buông thư mỗi ngày. Xem tiếp...
Ngày đăng: 16:15:08 16-09-2014 -- Lượt xem: 11343
Nghi quỹ hành trì Mười tám Khế ấn Mật tông: Hầu hết kinh điển Mật Tông đều nhấn mạnh rằng: Những mật chú đều là những chân ngôn của chư Phật và chư Bồ Tát có giá trị nhiếp tâm và truyền giảng vô lượng. Mật Chú giúp đỡ cho chúng sinh xa lìa tham, sân si, là những độc hại trong việc tu hành. Việc trì tụng những mật chú sẽ tiêu trừ các tai ương, giải cứu những ách nạn, đưa con người thoát khỏi cảnh giới sa đoạ. Thành thử, kiên tâm trì tụng với tất cả tâm thành, kết quả tốt đẹp không biết đâu lường được. Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:57:06 14-09-2014 -- Lượt xem: 11495
Vì sao Văn Sớ được dùng trong nghi lễ Bắc tông: Nói đến nghi lễ Phật giáo cũng có nhiều bộ môn qua các khoa nghi: lễ nhạc, tán thỉnh, lễ tang, lễ chẩn tế, đại trai đàn khoa nghi… Mỗi phần chuyên môn đều có tư liệu gọi là “Công văn” do một vị chuyên lo phụ trách. Lễ nhạc xưng dương tán thán công đức là một cách cúng dường chư Phật, Bồ Tát ý nghĩa nhất. Ca dao, tục ngữ ( văn chương bình dân), thi ca, văn chương, cũng góp phần không nhỏ trong các lãnh vực Xem tiếp...
Ngày đăng: 08:59:07 12-09-2014 -- Lượt xem: 13487
Văn Điệp Hán Tự Bắc tông dùng trong Tang Lễ gồm: Điệp Linh, Điệp Thành Phục, Điệp Triêu Điện, Điệp Tịch Điện, Điệp Khiển Điện, Điệp An Linh, Điệp Cúng Tuần, Điệp Phóng Sinh...Thực ra tang lễ ngày xưa rất rõ ràng chi tiết, có từng nghi thức, sớ điệp, tán thán thâm hậu, thống thiết. Nhưng với mục đích ứng phó đạo tràng, và để phù hợp với nếp sống ngày nay, chúng ta cũng nên tùy dụng cho thích hợp. Xem tiếp...
Ngày đăng: 07:10:33 12-09-2014 -- Lượt xem: 23842
Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong các Nghi Cầu Siêu gồm Sớ cầu Siêu, Sớ cúng Giác Linh, Điệp An Linh, Điệp cúng Cô hồn, Điệp cúng Tuần. Những bản Văn Sớ Hán Tự này là những cách thức, mẫu mực giấy tờ dùng để biểu bạch lên Tam bảo,hoặc tâu trình lên Thánh, Thần, Linh, Cô hồn.v.v...trong nghi thức cầu siêu của Phật giáo Bắc Tông Xem tiếp...
Ngày đăng: 16:42:40 11-09-2014 -- Lượt xem: 19445
Đây là một số mẫu Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong Nghi Cầu An. Những bản Văn Sớ Hán Tự này là những cách thức, mẫu mực giấy tờ dùng để biểu bạch lên Tam bảo,hoặc tâu trình lên Thánh, Thần, Linh, Cô hồn.v.v...trong pháp giới lục đạo. Mục đích là giúp cho trai tín chủ tóm tắt những lời phát nguyện, những lời sám hồi tội khiên, cùng những ước nguyện hòng vun trồng công đức, tu hành. Xem tiếp...
Ngày đăng: 16:34:24 05-09-2014 -- Lượt xem: 10303
Nếp sống đạo đức của người đệ tử Phật: Người đệ tử Phật đúng nghĩa cần phải có một nếp sống đạo đức theo 10 điểm: khiêm tốn, tàm quý, trung thực, kiên định, không phóng dật, nhẫn nhục, biết ơn, buông xả, dấn thân và tiết tháo. Đó cũng là điều mà người con Phật cần đóng góp vào cuộc đời, đem lại lợi lạc thiết thực và ý nghĩa nhất. Xem tiếp...
Ngày đăng: 08:52:41 04-09-2014 -- Lượt xem: 13139
Nói đến Sớ điệp công văn trong Phật giáo Việt nam là đề cập đến nghi thức, nghi lễ và mẫu mực tất cả các loại giấy tờ được dùng trong các lễ tiết của dân tộc. Tất cả nghi thức và ý nghĩa các lễ trong Phật giáo đều phát xuất từ kim khẩu đức Phật, hoặc chư Tổ được ghi lại trong kinh điển. Về sau quý vị Cổ Ðức đã sang định lại cho phù hợp với nghi lễ cổ truyền của mỗi dân tộc mà không mất mục đích tối thượng của Ðạo Phật là giải thoát và lợi sanh. Xem tiếp...
Ngày đăng: 17:08:51 02-09-2014 -- Lượt xem: 11480
Tuy chưa thật đầy đủ về phong tục Cưới hỏi của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đối với nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam, trong hệ thống lễ nghi vòng đời người, lễ cưới là lễ hội quan trọng nhất. Phong tục cưới hỏi của họ có nhiều sự khác biệt so với người Kinh.Phong tục mỗi nơi mỗi khác nhưng đều chung một ý nghĩa về hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn, một tình yêu chung thủy sắt son! Xem tiếp...
Ngày đăng: 16:39:21 02-09-2014 -- Lượt xem: 10475
Phong tục Cưới hỏi của người Việt; Nền văn hoá truyền thống Việt Nam được hình thành trên cơ sở của nền văn minh nông nghiệp. Cuộc sống của mỗi người Việt Nam đều gắn bó mật thiết với xóm làng, quê hương. Trong xã hội Việt Nam, dân cư tụ hội thành làng xã ở nơi đồng ruộng và phường, hội ở nơi thành thị. Các tập tục lâu quen rồi trở thành phong tục. Bài sau đây nói về Phong tục Cưới hỏi của người Việt Xem tiếp...
Ngày đăng: 08:18:03 01-09-2014 -- Lượt xem: 10472
Chuyển hóa khổ đau trong gia đình - Thích Quảng Tâm: Con người sinh ra ở cõi đời này, chắc chắn không có người nào dám vỗ ngực nói mình không có khổ đau. Theo Phật pháp thường nói là tám thứ khổ mà chúng sinh phải chịu đựng, đó là: Sinh khổ, Lão khổ, Bệnh khổ, Tử khổ, Ái biệt ly khổ, Oán tắng hội khổ, Cầu bắt đắc khổ, Ngũ ấm xí thạnh khổ. Xem tiếp...
Ngày đăng: 07:22:37 01-09-2014 -- Lượt xem: 10307
Bạn có thể đọc hoặc nghe bài Nghiệp Và Nghiệp Quả của tác giả Karma. Nghiệp có nghĩa là do những tư tưởng, lời nói và hành động cố ý mà tạo thành. Có ba loại nghiệp là: thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp (không lành mà cũng chẳng dữ). Chẳng hạn như có một con muỗi đậu trên cánh tay của chúng ta, nếu chúng ta đưa tay đập chết nó thì đó là hành động cố ý sát sanh, thì dĩ nhiên là sẽ mang nghiệp quả. Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:47:23 01-09-2014 -- Lượt xem: 13778
Bộ phim Cuộc đời Đức Phật Thích Ca là tác phẩm điện ảnh quy mô với mức đầu tư hàng triệu dollar. Bộ phim đã có sự góp mặt của dàn diễn viên Bollywood Ấn Độ. Đoàn làm phim đã tham khảo về nội dung cuộc đời Đức Phật từ nhiều sử gia, nhà khảo cổ, nhà văn hóa, nhà xã hội học và các nhà Phật học nổi tiếng tại Ấn Độ và Nepal. Xem tiếp...
Ngày đăng: 08:53:37 31-08-2014 -- Lượt xem: 10808
Thưa các bạn, chúng ta hãy phát lòng sám hối, vì sám hối là cam lồ, sám hối có thể rửa sạch ô uế quá khứ của tâm linh để trong quá trình đó sẽ đạt được tịnh hóa và tái sanh không ngừng nghỉ. Một người không sám hối, tính linh sẽ không thể tiến triển và tiến hóa, vì không sám hối nên tính linh tiếp tục bị ô nhiễm, trái tim tiếp tục vọng tưởng chấp trước. Không sám hối thì không nhìn nhận và tiêu trừ sai lầm quá khứ, vọng tưởng sai lầm mới sẽ tiếp tục tạo ra. Xem tiếp...
Ngày đăng: 14:59:20 22-08-2014 -- Lượt xem: 15213
Trong sinh hoạt hàng ngày, những tập tục được áp dụng vào các sự kiện diễn ra trong cuộc sống thường được phỏng theo sách "Thọ mai gia lễ". Sách này dựa theo Chu Công gia lễ tức gia lễ thời xưa của Trung Quốc nhưng không rập khuôn theo Tầu nà đã được các cụ cải cách lại cho phù hợp với thủy thổ nước ta. Lâu rồi, người này làm, người kia theo nên biến thành Phong tục người Việt. Xem tiếp...
Ngày đăng: 17-08-2014 17:54:05 -- Lượt xem: 10235
Nho nói: Thấy người hiền thì nghĩ cho bằng, thấy kẻ bất hiền thì xét nét mà sửa mình. Đức Phật dạy: Trước khi nói Pháp phải quán căn cơ chúng sinh. Đó là dạy ta biết người để mà tế nhơn vậy. Như vậy, biết người để tự tĩnh, để độ người, là kẻ trí, không biết người để tu tỉnh là người ngu, chúng ta không lấy đó làm việc cầu cũng là việc đáng thận trọng làm sao? HT. Thích Thiện Siêu Xem tiếp...
Ngày đăng: 17:35:30 09-08-2014 -- Lượt xem: 10291
Câu nói truyền đời trong sinh hoạt tâm linh của người Việt "Tháng Bảy ngày Rằm Xá Tội Vong nhân" đã toát lên một ý nghĩa tâm linh truyền thống về sự thù ân báo đáp, về sự dàn trải tâm hồn và đặt để tất cả những điều thiêng ấy. Sự tất bật rộn ràng trong cuộc sống luôn làm cho người ta sao nhãng về nguồn cội mặc dù không phải là lãng quên. Cho nên mỗi năm đến Mùa Vu Lan tháng bảy, chúng ta dành nhiều hành động và tâm tư cho mùa tưởng niệm, ngày Chư Phật hoan hỷ, ngày xá tội vong nhân Xem tiếp...
Ngày đăng: 10:21:12 07-08-2014 -- Lượt xem: 11046
VLCĐ: Khi hành trì và tổ chức các chương trình có liên quan đến Nghi Lễ Phật giáo, dù tại Nhà Thiền hay Tư gia, chúng ta thường hay sử dụng Văn Tác Bạch cho từng Khoa Nghi. Phần tổng hợp sau đây được tuyển chọn một số bài Văn hay dùng tới, Chúng ta có thể tham khảo và tùy nghi chi tiết cho phù hợp với buổi lễ Xem tiếp...
Ngày đăng: 10:36:21 06-08-2014 -- Lượt xem: 11021
Những Quy định sinh hoạt trong Thiền môn được gọi là Thanh quy. Trước khi được nhận vào Tu viện, Tu sĩ phải nắm vững Thanh quy này và chấp thuận tuân thủ một cách nghiêm nhặt, bởi vì Thanh quy được xem như là một nền tảng sống còn của Tu viện, đánh mất Thanh quy coi như Tu viện không thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Xem tiếp...
Trang 1234
Các tin đã đăng:
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke856250
Tổng số lần truy cập : 856250
Số lần truy cập hôm nay : 40
Số lần truy cập hôm qua : 152
Số lần truy cập tháng này : 4125
Số lần truy cập năm nay : 25123
Số trang xem hôm nay : 524
Tổng số trang được xem : 13435616
Người đang online : 2
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile