Ngày đăng: 07:17:37 01-10-2017-- Lượt xem: 23852.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Làm TUẦN cho người mới chết

 Làm TUẦN cho người mới chết Việc cúng thất tuần, bao gồm việc cúng cơm và cầu siêu cho người mới chết, là một việc làm thường thấy đối với những gia đình theo Phật Giáo. Tuy nhiên, nếu việc làm này không xuất phát từ sự hiểu biết thì sẽ người thực hiện sẽ không có niềm tin. Mà thiếu niềm tin, không thành tâm thì việc cúng kiếng cũng không giúp đỡ được người chết nhiều.
Cùng chuyên mục:
>>  Giúp đỡ cho người mới chết: Cúng Thất tuần theo truyền thống Phật Giáo
>>  Thập điện Diêm Vương 十 殿 閻 王- Vua Diêm Vương Của Mười Điện
>>  Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong các Nghi Cầu Siêu

---------------------
Trong Ðại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy:
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hỏi đức Phật: “Phàm người ở đời không hay tu phước tu huệ, sau khi chết rồi có con trai hay con gái hiếu thảo, thỉnh thầy tụng kinh Ðại thừa,lập đàn thủy lục hay làm chay lớn, để cầu siêu độ cho vong linh. Vậy các vong linh ấy, thật có thể siêu độ được không?”

            Phật đáp: ”Phàm người ở đời lúc còn sanh tiền, không tu phước thiện gì, sau khi mất rồi, con cháu làm việc công đức tiến bạt, thì mười công đức, vong linh chỉ được ba phần. Tại sao vậy? Vì lập công làm phước, không gì hơn tiền tài của cải. Người sống đem của tiền và sức lực mình ra bố thí, thì những người đồng chung lo phận sự ấy được phước báo nhiều hơn vong linh. Trong khi làm việc phước đức ấy, mà thỉnh những người uống rượu ăn thịt, không thanh tịnh, đến tụng kinh lập đàn tiến bạt, thì thiên thần không giáng lâm, thánh hiền không đến dự, càng thêm tội lỗi khổ lụy cho vong linh. Nếu có con trai hay con gái hiếu thuận và chơn chánh, sau khi cha mẹ mất rồi, mỗi tuần 7 ngày, làm chay 7 thất; trong ba năm toàn gia trai giới, xuất tiền của thanh tịnh của mình,cầu thỉnh những vị tu hành đức hạnh trai giới tính nghiêm, đọc tụng kinh điển đại thừa, lập đàn thủy lục vô ngại, đại trai hương hoa trang nghiêm, đúng như pháp mà cúng dường, một lòng thành kính , thay thế hương linh, cầu xin sám hối, cởi mở tội lỗi, cầu xin phước đức cho vong linh; biết cách tiến bạt như vậy, thì vong linh được siêu thoát, hoặc sanh lên cõi trời; người sống cũng được phước . Người còn kẻ mất đều được thảnh thơi, nhơn gian vui vẻ, thần thánh hoan hỷ”

Sau đây là ý nghĩa căn bản về việc làm tuần.
 
            1) Cách tính tuần: Theo Phật giáo Việt nam, người từ trần bất cứ giờ nào trong ngày,đều tính ngày ấy là ngày thứ nhất và tiếp tục đếm cho đến ngày thứ  49 là ngày chung thất, mỗi tuần là 7 ngày. Ngày chung thất còn được gọi là tuần Tứ Cửu, Thất Thất Lai Tuần, hay Tuần Ðịnh Nghiệp. Phật giáo Tây Tạng lại tính Tuần khác hơn. Nếu người chết sau giờ Ngọ thì ngày đó không tính là ngày thứ` nhất. Ví dụ: nếu người chết tắt thở lúc 3 giờ chiêù ngày thứ Ba, Việt nam sẽ làm tuần thứ nhất vào thứ hai tuần tới. Phật giáo Tây Tạng sẽ làm tuần vào ngày thứ  Ba. Nếu tắt thở trước giờ Ngọ thì hoàn toàn giống nhau.

Để đơn giản dễ nhớ hãy tính như sau: Bắt đầu từ ngày mất là ngày thứ nhất, tính tới cho đủ 7 ngày là tuần thứ nhất. Hãy nhớ ngày ấy nhằm ngày thứ mấy để các tuần sau cứ tiếp tục mà làm. Nhiều nơi có lệ cúng sớm, như vậy không đúng vì cứ bảy ngày một lần, thân trung ấm trở lại với kinh nghiệm của cái chết của mình. Đó là vì lý do tại sao chúng ta cúng thất tuần cho người chết đúng ngày. Trường hợp gia đình và người thân phát nguyện pháp sự trai đàn thì có thể làm trước hoặc trong khoảng 49 ngày mà tùy duyên thực hiện.
 
            2) Thần thức qua thất thú: Theo lý thuyết, khi con người chết đi, phần tứ đại: xương, thịt, máu huyết v.v...tan vào đất nước gió lửa nhưng còn phần thần thức tức là trung ấm thân, tức là sắc, thọ,tưởng, hành, thức chất chứa trong Mạt Na và A Lại Gia để cứ kiếp này, kiếp khác luân chuyển mãi mãi theo với nghiệp cảm tạo tác  mà nên. Cũng do đó mà thần thức phải qua thất bất khả tỵ
        ---  Sinh bất khả tỵ---nghĩa là nhất định lại phải thụ sinh, y cứ vào thiện nghiệp hay ác nghiệp để thụ quả khổ đau hay vui sướng.
        ---  Lão bất khả tỵ---đã thụ sinh là phải có sự già yếu không thể tránh được.
        ---  Bệnh bất khả tỵ---ốm đau không thể tránh được.
        ---  Tử bất khả tỵ---chết không thể tránh được.
        ---  Tội bất khả tỵ---tội nghiệp tạo nên không thể tránh được.
        ---  Phúc bất khả tỵ---phúc quả tạo nên không từ chối được.
        ---  Nhân duyên bất khả tỵ---tất cả mọi nhân duyên thiện ác để thụ sinh không thể tránh được.

Luân lưu qua 7 đường không thể tránh được, thần thức sẽ phải qua thất thú đó là :                                           
        ---  Hoặc sa địa ngục thú
        ---  Hoặc đọa ngã quỷ thú
        ---  Hoặc đọa súc sinh thú
        ---  Hoặc thành nhân thú
        ---  Hoặc sinh A tu la thú
        ---  Hoặc sinh Thần Tiên thú
        ---  Hoặc sinh Thiên thú
 
            3) Chung thất: Việc luân chuyển không nhất định là ngày thứ 49 mới là ngày định nghiệp, mà có thể sớm hơn. Nhưng ngày thứ 49 là ngày cuối cùng để qua đủ thất bất khả tỵ, nên nhất định ngày thứ 49 phải định nghiệp. Vì thế quan niệm của Phật giáo xem tuần chung thất là quan trọng nhất đối với người chết. Muốn được ra khỏi vòng luân chuyển, tâm linh của người sống phải ứng hợp với thần thức của người chết để tạo ra một năng lực gọi là “tự tha hỗ tương” mới mong siêu thoát đến chốn an vui. Muốn đạt được mục đích này, điều kiện tiên quyết là sự thành tâm và thanh tịnh của quí vị
“cầu độ”(Ðạo tràng và Tín chủ) mới có thể cảm ứng với linh giác của người “được độ “.
 
            4) Thập điện Diêm Vương: Mười vị vua ở âm cảnh, mỗi vị ngồi nơi điện mình mà phê các việc tội phước của những “hồn” đã từng sống ở dương gian, hoặc ra lệnh hành tội, ra lệnh thả, hoặc cho đi luân hồi tùy theo tội phước của mỗi mạng

            Liên quan giữa thập điện và các lễ làm tuần:
Ðiện thứ nhất do ngài   Tần Quảng Vương   làm lễ tuần thứ nhất
Ðiện thứ hai                 Sở Giang Vương     làm lễ tuần thứ hai
Ðiện thứ ba                  Tống Ðế Vương      làm lễ tuần thứ  ba
Ðiện thứ tư                   Ngũ Quan Vương   làm lễ tuần thứ tư
Ðiện thư năm                Diêm La Vương     làm lễ tuần thứ năm
Ðiện thứ sáu                 Biện  Thành Vương   làm lễ tuần thứ sáu
Ðiện thứ bảy                Thái Sơn Vương         làm lễ tuần thứ bảy
Ðiện thứ tám                Bình Ðẳng Vương       Lễ bách nhật (100 ngày)
Ðiện thứ chín                Ðô Thị Vương              Lễ tiểu tường (Giỗ đầu )
Ðiện thứ mười              Chuyển Luân Vương  Lễ đại tường (mãn tang)
           
Chúng ta là Phật tử, không lẽ nào không tin lời Phật dạy? Hơn nữa, những điều nầy cũng không phản lại thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt nam chùng ta là thờ cúng Ông bà, Tổ tiên. Ðặc biệt, mục đích của nghi lễ Phật giáo đã góp thêm cho thuần phong mỹ tục của dân tộc một hương vị đậm đà độc đáo nhất vô nhị, đó là hương vị giải thoát cho hương linh
 
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke940317
Tổng số lần truy cập : 940317
Số lần truy cập hôm nay : 90
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 90
Số lần truy cập năm nay : 52722
Số trang xem hôm nay : 198
Tổng số trang được xem : 13777450
Người đang online : 1
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile