210 580
Ngày đăng: 23:22:28 25-01-2016 -- Lượt xem: 53515
Nghi Thức Cúng Hội CẦU AN ĐẦU NĂM do TT Thích Nhật Tân biên soạn. Ấn hành Tết Bính Thân 2016 - Phật Lịch 2560 - Việt Lịch 4895 - Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Road, Durack, QLD 4077. Australia - Tel 07.33721113 ; Mobile 0402.442431. Website: www.phapquang.com.au - Email: thnhattan@yahoo.com.au Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:57:06 14-09-2014 -- Lượt xem: 11927
Vì sao Văn Sớ được dùng trong nghi lễ Bắc tông: Nói đến nghi lễ Phật giáo cũng có nhiều bộ môn qua các khoa nghi: lễ nhạc, tán thỉnh, lễ tang, lễ chẩn tế, đại trai đàn khoa nghi… Mỗi phần chuyên môn đều có tư liệu gọi là “Công văn” do một vị chuyên lo phụ trách. Lễ nhạc xưng dương tán thán công đức là một cách cúng dường chư Phật, Bồ Tát ý nghĩa nhất. Ca dao, tục ngữ ( văn chương bình dân), thi ca, văn chương, cũng góp phần không nhỏ trong các lãnh vực Xem tiếp...
Ngày đăng: 08:59:07 12-09-2014 -- Lượt xem: 13849
Văn Điệp Hán Tự Bắc tông dùng trong Tang Lễ gồm: Điệp Linh, Điệp Thành Phục, Điệp Triêu Điện, Điệp Tịch Điện, Điệp Khiển Điện, Điệp An Linh, Điệp Cúng Tuần, Điệp Phóng Sinh...Thực ra tang lễ ngày xưa rất rõ ràng chi tiết, có từng nghi thức, sớ điệp, tán thán thâm hậu, thống thiết. Nhưng với mục đích ứng phó đạo tràng, và để phù hợp với nếp sống ngày nay, chúng ta cũng nên tùy dụng cho thích hợp. Xem tiếp...
Ngày đăng: 07:10:33 12-09-2014 -- Lượt xem: 24424
Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong các Nghi Cầu Siêu gồm Sớ cầu Siêu, Sớ cúng Giác Linh, Điệp An Linh, Điệp cúng Cô hồn, Điệp cúng Tuần. Những bản Văn Sớ Hán Tự này là những cách thức, mẫu mực giấy tờ dùng để biểu bạch lên Tam bảo,hoặc tâu trình lên Thánh, Thần, Linh, Cô hồn.v.v...trong nghi thức cầu siêu của Phật giáo Bắc Tông Xem tiếp...
Ngày đăng: 16:42:40 11-09-2014 -- Lượt xem: 20157
Đây là một số mẫu Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong Nghi Cầu An. Những bản Văn Sớ Hán Tự này là những cách thức, mẫu mực giấy tờ dùng để biểu bạch lên Tam bảo,hoặc tâu trình lên Thánh, Thần, Linh, Cô hồn.v.v...trong pháp giới lục đạo. Mục đích là giúp cho trai tín chủ tóm tắt những lời phát nguyện, những lời sám hồi tội khiên, cùng những ước nguyện hòng vun trồng công đức, tu hành. Xem tiếp...
Ngày đăng: 08:52:41 04-09-2014 -- Lượt xem: 13591
Nói đến Sớ điệp công văn trong Phật giáo Việt nam là đề cập đến nghi thức, nghi lễ và mẫu mực tất cả các loại giấy tờ được dùng trong các lễ tiết của dân tộc. Tất cả nghi thức và ý nghĩa các lễ trong Phật giáo đều phát xuất từ kim khẩu đức Phật, hoặc chư Tổ được ghi lại trong kinh điển. Về sau quý vị Cổ Ðức đã sang định lại cho phù hợp với nghi lễ cổ truyền của mỗi dân tộc mà không mất mục đích tối thượng của Ðạo Phật là giải thoát và lợi sanh. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-03-07 06:30:59 -- Lượt xem: 11352
Khi hương linh không còn quyến luyến cảnh đời mà cũng đừng đem tâm tiếc nuối thân mạng vô thường, điều quan trọng là hướng về đức Phật, gạn lọc lòng mình thành tâm sám hối cho bao nhiêu tội chướng phiền não được tiêu trừ, tâm thức được thanh tịnh thì con đường giải thoát mới thành tựu viên mãn. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-01-20 08:54:33 -- Lượt xem: 11292
VLCĐ: Thời Đức Phật còn tại thế, Bà-la-môn giáo coi việc nghi lễ tế tự là hàng đầu. Nghi lễ là đặc quyền của tu sĩ. Ý nghĩa của nghi lễ là sự giao tiếp giữa các tu sĩ với Thượng đế, Thần linh, điều mà mọi người bình thường không với tới được. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-01-07 16:21:12 -- Lượt xem: 14458
Bồ Tát Địa Tạng tay cầm Tích Trượng biểu dương sức mạnh của Chánh Pháp. Năng lực của Tích Trượng hay Thiền Trượng là tâm đại từ đại bi của Bồ Tát, dùng chánh pháp chuyển hóa tâm địa con người đầy tham lam, hận thù, đố kỵ, si mê mù quáng có thể thức tỉnh kịp thời. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-25 16:29:00 -- Lượt xem: 13293
VLCĐ: Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự, để dâng cúng lên chư Phật hoặc các đạo tràng nghiêm trang, hoặc làm dụng cụ trợ ích trong tu tập. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-25 16:21:53 -- Lượt xem: 10740
Nhận lời mời của Đại đức Thích Đạo Huân trụ trì Chùa Cây Thị, một vùng quê của thị xã Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ, nhân dịp Lễ khai trương Giảng đường hoằng pháp, đã mời Thượng tọa Thích Tâm Đức đến giảng bài pháp “Ý nghĩa niệm Phật”. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-07 15:36:38 -- Lượt xem: 15829
VLCĐ: Ăn sâu vào tín ngưỡng dân gian của người Việt, quan niệm cho rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Có sao tốt có sao xấu. Nếu gặp sao xấu thì phải cúng dâng sao giải hạn. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-07 15:31:45 -- Lượt xem: 14649
VLCĐ: Đàn Dược Sư được thiết lập để kỳ an Gia đạo và Bổn mệnh. Cầu nguyện Phong điều Vũ thuận, Quốc Thái Dân An. Tùy theo tính chất và bổn nguyện mà Đàn tràng được thiết lập lớn nhỏ, thời gian dài ngắn. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-07 15:29:24 -- Lượt xem: 10749
VLCĐ: Phần Oai nghi trong tập sách này có tham khảo và trích từ cuốn “Oai nghi của hàng Phật tử tại gia” của Thích Minh Chánh. Oai nghi tế hạnh của người Phật tử được thể hiện trong những hành động như: Xá chào, lạy Phật, đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, ngủ nghỉ v.v... Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-07 11:16:08 -- Lượt xem: 12346
VLCĐ: Đây là nghi thức thường dùng trong pháp môn Tịnh độ để trợ niệm cho người sắp lâm chung. Nghi Tam thời hệ niệm do Ngài Hòa thượng Tịnh Không hướng dẫn hành trì và được biên soạn qua Việt ngữ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-07 11:13:45 -- Lượt xem: 10691
VLCĐ: Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền, nơi truyền trì mạch đạo, chốn hiển lý Đại Thừa là nơi mà tất cả những truyền thống của Phật Giáo Bắc Truyền liên quan với cội nguồn Tây trúc đều được bảo lưu duy trì, Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-07 11:11:49 -- Lượt xem: 11035
VLCĐ: Chúng ta không tìm thấy bất cứ trường hợp nào ở trong kinh điển Pāli, ở đó Đức Phật đặt ra những luật lệ và phương cách thực hiện các nghi lễ dành cho người tại gia. Cá nhân mỗi người thực hiện hay không thực hiện các nghi lễ là tùy ý. Có một điều duy nhất mà mỗi người cần phải cân nhắc, đó là việc thực hành nghi lễ của mình không được trái ngược với giáo pháp của Đức Phật. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-07 11:09:23 -- Lượt xem: 15473
VLCĐ: Xin giới thiêu một số về Sớ điệp Khoa phạm Công văn thường dùng trong nghi lễ Đại Thừa Phật Giáo (Bắc Tông) Mẫu Tiến linh: Xem tiếp...
Ngày đăng: 2013-12-07 11:06:51 -- Lượt xem: 18811
VLCĐ: Chúng tôi đã thực hiện một bộ mẫu Văn Sớ (cả bì sớ) trình bày lọt lòng theo khổ giấy A4. Thiết kế tiện lợi theo nhu cầu phương tiện sẫn có trong các Chùa hiện nay. Chỉ cần một máy tính, máy in màu phổ thông dùng khổ giấy A4 là chúng ta có thể thực hiện ngay một văn sớ. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke907464
Tổng số lần truy cập : 907464
Số lần truy cập hôm nay : 238
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 238
Số lần truy cập năm nay : 19869
Số trang xem hôm nay : 406
Tổng số trang được xem : 13674971
Người đang online : 2
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile