Ngày đăng: 2013-12-07 15:31:45-- Lượt xem: 14844.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

CÁCH LẬP ÐÀN DƯỢC SƯ - Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng

CÁCH LẬP ÐÀN DƯỢC SƯ - Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng VLCĐ: Đàn Dược Sư được thiết lập để kỳ an Gia đạo và Bổn mệnh. Cầu nguyện Phong điều Vũ thuận, Quốc Thái Dân An. Tùy theo tính chất và bổn nguyện mà Đàn tràng được thiết lập lớn nhỏ, thời gian dài ngắn.

Vào dịp đầu năm, các Chùa thường tổ chức Đàn này. Cung thỉnh Các vị Chư Tôn Trưởng lão Chứng minh và luân phiên trì tụng Kinh Dược Sư Bổn Nguyện để cầu nguyện chung cho tất cả Phật tử.

Ngoài ra. Khi tư gia có tai nạn hoặc người lâm bịnh nặng, ngoài việc chữa trị bằng Đông, Tây y thì cũng có thể kiến lập Đàn này để cầu nguyện. Như vậy, ngoài ý nghĩa dùng Dược lực từ Đông, Tây y để chữa trị, Pháp lập đàn Dược Sư là phương pháp dùng Tín lực để chữa trị, cầu nguyện được sự gia trì của Chư Phật. Trong sự Tín lực này cũng có hai duyên:

_Nội duyên: Nghĩa là tự mình cầu Phật và niệm Phật,tin tưởng nơi đức Phật hộ trì, mặt khác niệm Phật thì tự tâm trong lặng, không khởi lên dục vọng thất tình, bệnh tất mau lành. _Ngoại duyên: Nghĩa là do những người trong gia đình tụng kinh, lễ bái giúp vào. Hoặc thỉnh chư Tăng, chư thiện hữu trợ duyên lễ Phật, tụng kinh để đem tâm tưởng tha lực phù trì, hiệp cùng tự lực, tất nhiên có được một năng động lực mạnh mẽ mà khiển bệnh tình chóng dứt. Muốn đạt được sự lý dùng sức tin tưởng trị liệu, người Phật tử cần phải biết rõ nghi thức tụng kinh Dược sư, tụng thường hay tụng hội.

NGHI THỨC TỤNG KINH DƯỢC SƯ Tụng thường: Nghiã là đối trước bàn Phật mà đem kinh Dược sư ra tụng, nhất tâm cầu nguyện hồi hướng công đức để cho người bệnh chóng được bình phục. Việc tụng này có thể tổ chức ngay tại trong gia đình hay cầu thỉnh một vị Tăng tụng cho ở chùa cũng được, điều cốt nhất là người cầu tụng cũng như người tụng đều phải chí thành. Gia chủ tín thành nhưng thầy tụng có tính cách là sự tụng thuê, miễn sao xong việc thì thôi, thì không có công hiệu. Ngược lại người tụng kinh chí thành mà người gia chủ coi là một sự bất đắc dĩ phải chiều ý mà tổ chức tụng chứ không thật tâm muốn tụng, hoặc cố tổ chức cho có tiếng vang đối với bạn bè, hàng xóm v.v...nghĩa là có tính cách cầu danh thì cũng không lợi lạc. Về cách trang biện lễ vật thì cứ tùy tâm biện lễ, cốt được thanh tịnh là hơn.

Tụng hội:Tức là tổ chức lễ đàn Dược sư có bảy vị ngồi tụng hoặc có bảy khu, mỗi khu có bảy vị gọi là đàn Dược sư thất khu. Việc tụng kinh Dược sư hội cần nên chú ý mấy điểm sau đây:

1. THIẾT LẬP ÐÀN TRÀNG_Ðàn Dược sư có thể thiết lập tại nhà cũng như tại chùa chia làm 7 khu có 7 hình tượng Phật, có tràng phan, bảo cái:

THẤT PHẬT TRỢ TUYÊN DƯƠNG _Nam mô Tỳ Bà Thi Phật _Nam mô Thi Khí Phật _Nam mô Tỳ Xá Phù Phật _Nam mô Câu Lưu Tôn Phật _Nam mô Câu Na Hàm mâu ni Phật _Nam mô Ca Diếp Phật _Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật

BÁT ÐẠI BỒ TÁT GIÁNG CÁT TƯỜNG _Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát _Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát _Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát _Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát _Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát _Nam mô Dước Vương Bồ Tát _Nam mô Dược Thượng Bồ Tát _Nam mô Di Lặc Bồ Tát

THẬP NHỊ DƯỢC XOA ÐẠI TƯỚNG _Cung Tỳ La Ðại tướng _Phạt Triết La Ðại tướng _Mê Xí La Ðại tướng _An Ðể La Ðại tướng _Án Nể La Ðai tướng _San Ðề La Ðại tướng _Nhân Ðạt La Ðại tướng _Ba Di La Ðại tướng _Ma Hồ La Ðại tướng _Thân Ðạt La Ðại tướng _Chiêu Ðỗ La Ðại tướng _Tỳ Yết La Ðại tướng

Bảy khu được phân định ra: Trung Ương _ Thượng phương _ Hạ phương _ Ðông phương _ Nam phương _ Tây phương _ Bắc phương. Mỗi khu được đặt 1 cái bàn và 7 ghế ngồi, nếu là tụng 49 vị và mỗi bàn 1 ghế ngồi, nếu chỉ có 7 vị ngồi tụng. Về việc bày bàn nên xếp đặt theo 2 phương thức tùy theo vị trí chỗ thiết lập: _ Xếp ngang _ bày bàn cùng hướng lên một hướng song song ngang nhau, hoặc giữa 3 bàn và 4 bàn lui xuống một chút. _ Xếp theo phương hướng _ Trung Ương 3 bàn, rồi 4 bàn 4 phía đâu vào.( Nhìn thấy 5 bàn một hàng ngang , 3 bàn một hàng dọc ). Trung Ương đàn nên được bày biện nguy nga hơn hết và đó là chỗ vị Sám chủ ngồi tụng, nếu được ngoảnh mặt về phương Ðông thì tốt hơn hết.

2. VẬT PHẨM TRANG TRÍ. _ Về thức vật bày biện phải có đủ mỗi bàn: a/ Ðầy đủ _Một tượng Phật _Một bát hương _Hai cây nến (đăng) _Hai bình hoa _Hai mâm quả( Năm thứ quả, có năm mầu ) _Trà _Thực( thực vật ăn được như oản khảo hay oản nếp hoặc xôi chè v.v... Về vật phẩm cúng dàng nên y theo lục cúng tức là ở món chay tịnh b/ Giản tiện _Một bát hương _Một cây nến _Một bình hoa

3. VIỆC THỈNH NGƯỜI TỤNG KINH _ Trong hội Dược sư ít nhất cũng nên có một vị Ðại Ðức Tăng chủ lễ, nếu được 7 vị Tăng hoắc Ni chia ra đứng chủ mỗi bàn thì càng quí hóa. Trường hợp không thỉnh được vị Tăng thì cũng có hàng cư sĩ có đức hạnh đáng tôn làm chủ lễ. Tất cả những vị trong đàn đều phải ăn mặc tề chỉnh (có áo tràng) và nếu có thể nên được chay tịnh ba ngày hay một ngày trước khi vào đàn. Những vị tham dự tụng kinh Dược sư hội nên giữ những điều cấm sau đây: _Không nên ăn trầu trong khi tụng kinh _Không nên hút thuốc _Không nên chuyện trò, cười nói trong lúc tụng kinh cũng như trước khi tụng kinh _Không nên vừa tụng kinh vừa quạt phì phà, phì phạch hoặc vặn mình nghiêng bên nọ, ngã bên kia.

Ðối với gia chủ phải giữ tuyệt đối những điều răng cấm sau đây: _Không sát sanh. _Không mời thầy bùa chú nguyện. _Không cầu ma đảo quỉ, tin thầy yêu nghiệt.

Phải thực tâm hồi hướng bằng cách làm các việc phúc đức: _Ấn tống kinh sách _Làm việc bố thí _Tổ chức phóng sanh Ðối với người đau,cũng phải luôn luôn niệm câu : “Nam mô Dược Sư Phật”.

Hoặc nếu tâm linh còn minh mẫn có thể chuyên tụng bài chú sau đây: “Nam mô Bạc Già Phạt đế, bệ sắc xã, lũ rô, bệ lưu ly bát lạt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế tam miểu, tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án,bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xã, tam một yết đế sa ha.” Càng nhiều càng có lợi lạc. Tuy nhiên, dù là tụng thường, dù là tụng hội, nên có ý niệm chân xác là phương pháp tụng kinh cốt ở ý thành, về lễ lạt càng giản dị càng tốt, trong hoàn cảnh nghèo chỉ cần một nén hương thơm, một chén nước trong cũng đủ.

BỘ ẢNH THẬP NHỊ DƯỢC XOA THẦN TƯỚNG

Mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa là bộ Thần tượng dùng để trần thiết Đàn Hội Dược Sư do Vô Lượng Công Đức design từ nguyên bản của Trung quốc Kích thước từng tấm như sau: Dimensisons:~ 4.724 x 10.039 - Size: 31.8 MB Chiều rộng: 15747 inches - Chiều cao: 33463 inches - Resolution: 300/pixels/inch

Phật Dược Sư
ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (16.7 MB)
Link down: http://www.mediafire.com/i/?9ci4abohlfx7xp9

BỘ THẦN TƯỢNG 12 VỊ ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA

Download:

http://www.mediafire.com/?d249b6cnhe0r34k

http://www.mediafire.com/?sqm4cdkfin3i5y0

01 An De La Dai Tuong

02 An Ne La Dai Tuong

03 Ba Di La Dai Tuong

04 Me Suy La Dai Tuong

05 Ma Ho La Dai Tuong

06 Cung Ty La Dai Tuong

07 Chieu Do La Dai Tuong

08 Chan Dat La Dai Tuong

09 Ty Yet La Dai Tuong

10 San De La Dai Tuong

11 Phat Chiet La Dai Tuong

12 Nhan Dat La Dai Tuong  
 
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke940329
Tổng số lần truy cập : 940329
Số lần truy cập hôm nay : 102
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 102
Số lần truy cập năm nay : 52734
Số trang xem hôm nay : 261
Tổng số trang được xem : 13777513
Người đang online : 4
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile