Ngày đăng: 2014-01-21 07:13:35-- Lượt xem: 12724.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Phật hóa văn cúng Tất Niên và Giao Thừa tại tư gia

Phật hóa văn cúng Tất Niên và Giao Thừa tại tư gia VLCĐ: Những nghi thức này bàng bạc trong dân gian nhưng rõ ràng không thể thiếu trong khi cúng tất niên lúc Giao thừa tại tư gia. Là người theo tín ngưỡng Phật giáo, chúng ta cũng nên thực hành thế nào để khoảnh khắc thiêng liêng trong giờ Giao thừa được trọn vẹn và phù hợp với sinh hoạt Phật giáo. Chúng tôi mạn phép xin được hướng dẫn như sau:

Cúng Tất Niên: Theo dân gian, lễ này vừa là lễ tạ các bậc Thần quan nơi mình sinh sống trong một năm vừa qua, đồng thời là lễ tưởng niệm, phụng thỉnh Tiên linh trong thân tộc đã quá cố cùng về gia đường trong dịp năm mới.

Lễ vật: Tùy hỷ. Sở dĩ chúng tôi nói là tùy hỷ vì tùy theo điều kiện sinh hoạt gia đình trong dịp cuối năm, tùy theo sở nguyện của từng cá nhân là dùng chay hay mặn mà thiết lễ. Nhưng dù tùy hỷ thế nào cũng không thể thiếu Hương, Hoa, Đèn, Quả và hai chén nước trong.

VĂN KHẤN TẤT NIÊN

Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đồng thùy chứng minh công đức.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ. Tại nước Việt Nam thuộc Thôn..... Xã......Huyện....Tỉnh...... Gia chủ của chúng con là : Nguyễn văn A, Pháp danh: Trừng Lạc Cùng toàn gia nam nữ, tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu đẳng. Cẩn dĩ hương hoa đăng trà quả phẩm chi nghi.  Cung đối Án tiền hiến lễ Tất Niên phần hương nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Thượng, Trung, Hạ Phân Tam Giới Âm Dương Liệt Vị Tôn Thần. Thánh Minh Oai Sung Tước Lộc Đô Nguyên Soái Kiêm Tri Lưỡng Lộ,

Thượng Hộ Quốc Công, Lưỡng Chiếu Tứ Châu Yểu Hạ Đô Đại Thành Hoàng Đại Vương Từ Hạ.

Đồng Phụng Thỉnh:

Đương Sơn Bổn Xứ Thổ Địa Phước Đức Chánh Thần.

Thừa Thiên Hiệu Pháp Khai Hoàng Hậu Thổ Nguyên Quân. Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Bổn Xứ Thổ Địa Chánh Thần. Đông Trù Tây Mạng Táo Phủ Thần Quân. Ngũ Phương Ngũ Thổ  Trú Trạch Tôn Thần Tiền Khai Canh Hậu Khai Khẩn Chi Thần. Thập Bát Long Trạch Liệt Vị Tướng Quân. Thổ Điạ Phước Đức Tài Thần. Gia Đường Hương Hỏa Liệt Vị Oai Linh. Ngũ Phương Chủ Ngung Cổ Tịch Chi Thần.

Đồng thùy quang giáng  Án tiền chứng minh công đức:

Nay khấn nguyện: Đông tàn năm hết, ngày kiệt tháng cùng, tuế trừ cáo tế, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới. Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, trà quả phẩm vật chi nghi, cung đối án tiền, hiến lễ Tất niên, dâng cúng Đẳng vị Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm tiên linh liệt vị.

Cúi xin chư vị Tôn thần, liệt vị gia tiên, Bổn xứ tiền hậu chư vị hương linh lai phó án tiền, phủ thùy minh chứng,  gia hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, vạn sự cát tường, tật bịnh tiêu trừ, chư tai tiêu diệt, gia đình hưng thịnh, xứ xứ yên vui, Pháp giới chúng sinh, đồng triêm lợi lạc.

Ngưỡng nguyện Chư tôn thần thùy từ doãn nạp. Nay cẩn cáo.

Nam mô a di Đà Phật ( 3 lần ) (lạy ba lạy, đứng dậy xá ba xá)

-------------------------------------

VĂN KHẤN GIAO THỪA: (thiết bàn đặt ngoài trời, ở giữa sân)

Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đồng thùy chứng minh công đức.

Nay là giờ phút Giao thừa thiêng liêng đón năm Giáp Ngọ đã đến. Tại nước Việt Nam thuộc Thôn..... Xã......Huyện....Tỉnh...... Gia chủ của chúng con là : Nguyễn văn A, Pháp danh: Trừng Lạc Cùng toàn gia nam nữ, tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu đẳng. Cẩn dĩ hương hoa, trà quả,  phẩm vật chi nghi, dâng cúng Đẳng vị Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm tiên linh liệt vị.  Cung đối Án tiền hiến lễ Minh Niên phần hương nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn Thần

Ngài Cựu Niên Đương Cai Hành Khiển Ngài Đương Niên Thiên Quan Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

Đồng Phụng Thỉnh:

Đương Sơn Bổn Xứ Thổ Địa Phước Đức Chánh Thần.

Thừa Thiên Hiệu Pháp Khai Hoàng Hậu Thổ Nguyên Quân. Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Bổn Xứ Thổ Địa Chánh Thần. Đông Trù Tây Mạng Táo Phủ Thần Quân. Ngũ Phương Ngũ Thổ  Trú Trạch Tôn Thần Thổ Điạ Phước Đức Tài Thần. Đồng thùy quang giáng  Án tiền chứng minh công đức:

Nay khấn nguyện: Cung chúc Tân Xuân. đón mừng năm mới, Tam Dương khai Thái, vạn tượng canh tân. lưu phúc lưu ân, hiếu sanh tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, chúng con thành tâm, sắm sửa phẩm vật,   hiến lễ cúng dường liệt vị Tôn Thần,  dâng nén tâm hương, ngưỡng thỉnh liệt vị Tôn thần, đồng giáng lai lâm chứng kỳ lễ vật.

Chúng con cầu nguyện:

Thế giới hoà bình, Quốc gia hưng thịnh, Xuân đa cát khánh, Hạ bảo bình an, Thu miễn tai ương, Đông nghinh bách  phúc.

Chúng con lại nguyện: Minh niên khương thái, trú dạ cát tường, mọi duyên thuận lợi, mọi việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc.

Gia nội tăng tứ trinh tường chi phúc thọ. Phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con nhân khang vật thịnh, bốn mùa hưởng chữ an vui, tâm thiết thái bình thịnh vượng.

Gia trung khang thái, tài như xuyên chí, lộc tự vân lai, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc như sở nguyện.

Nam tử thanh cao, nữ nhi đoan chính, học hành tinh tiến, thương mại hanh thông,  sở nguyện tòng tâm, sở cầu toại ý,

Thượng chúc:

Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Cánh nguyện canh tân xã hội, xứ xứ thường an thường thịnh, thế thế thuần phong mỹ tục vãn hồi, đạo đức cương duy, tăng long phúc thọ.

Âm siêu, dương khánh, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo. Ngưỡng kỳ Chư Phật chứng minh, Liệt vị Tôn Thần  thuỳ từ chiếu giám. Phục duy cẩn cáo!

Nam mô a di Đà Phật ( 3 lần ) (lạy ba lạy, đứng dậy xá ba xá)

-------------------------------------------------------

Hướng dẫn thêm:

Sắp dọn bàn thờ: Trong gia đình người Việt thường có một bàn thờ tổ tiên, ông bà (hay còn gọi ông Vải). Tuỳ theo từng nhà, cách trang trí và sắp đặt bàn thờ khác nhau. Biền, bàn thờ là nơi tưởng nhớ, là thế giới thu nhỏ của người đã khuất. Hai cây đèn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, hương là tinh tú. Hai bát hương để đối xứng, phía sau 2 cây đèn thường có hai cành hoa cúc giấy, với nhiều bông nhỏ bao quanh bông lớn. Cũng có nhà cắm "cành vàng lá ngọc" (một thứ hàng mã) với cầu mong làm ăn được quả vàng, quả bạc, buôn bán lãi gấp 5 hoặc gấp 10 lần năm trước. Ở giữa có trục "vũ trụ" là khúc trầm hương dưới dạng khúc khuỷu, vươn lên trong bát hương. Nhiều gia đình đặt xen giữa đèn và hương là hai cái đĩa để đặt hoa quả lễ gọi là mâm ngũ quả (tuỳ mỗi miền có sự biến thiên các loại quả, nhưng mỗi loại quả đều có ý nghĩa của nó), phía trước bát hương để một bát nước trong, coi như nước thiêng. Hai cây mía đặt ở hai bên bàn thờ là để các cụ chống gậy về với con cháu, dẫn linh hồn tổ tiên từ trên trời về hạ giới...

Cúng Giao thừa ngoài trời Theo tục lệ cổ truyền thì Giao thừa được tổ chức nhằm đón các Thiên binh (12 vị Hành khiển). Lúc đó họ đi thị sát dưới hạ giới, rất vội không kịp vào tận bên trong nhà được, nên bàn cúng thường được đặt ở ngoài cửa chính mỗi nhà. Hết một năm, vị Hành khiển (行遣) cũ đã cai quản Hạ giới trong năm cũ sẽ bàn giao công việc cho vị Hành khiển mới đi xuống sẽ cai quản Hạ giới trong năm mới. Mỗi năm có một vị, sau 12 năm thì các vị Hành khiển sẽ luân phiên trở lại. Mười hai vị Hành khiển và Phán quan gồm:

1. Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh chi Thần, Lý Tào Phán quan.

2. Năm Sửu: Triệu Vương Hành Khiển, Tam thập lục phương Hành Binh chi Thần, Khúc Tào Phán quan. 3. Năm Dần: Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán quan. 4. Năm Mão: Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh chi Thần, Liêu Tào Phán quan. 5. Năm Thìn: Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan. 6. Năm Tỵ: Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan. 7. Năm Ngọ: Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan. 8. Năm Mùi: Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo chi Thần, Lâm Tào Phán quan. 9. Năm Thân: Tề Vương Hành Khiển, Ngũ Miếu chi Thần, Tống Tào Phán quan. 10. Năm Dậu: Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần, Cự Tào Phán quan. 11. Năm Tuất: Việt Vương Hành Khiển, Thiên Bá chi Thần, Thành Tào Phán quan. 12. Năm Hợi: Lưu Vương Hành Khiển, Ngũ Ôn chi Thần, Nguyễn Tào Phán quan. Mâm lễ được sắp bày với lòng thành kính tiễn đưa người Nhà Trời đã cai quản mình năm cũ trở lại Thiên đình và đón người mới xuống sẽ làm nhiệm vụ cai quản Hạ giới năm tới. Vì việc bàn giao, tiếp quản công việc hết sức khẩn trương nên các vị chỉ có thể ăn vội vàng hoặc mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà. Trên chiếc hương án có bình hương, hai ngọn đèn dầu hoặc hai ngọn nến. Lễ vật gồm: các vật phẩm ngày Tết. Lễ trừ tịch còn là lễ để "khu trừ ma quỷ", do đó có từ "trừ tịch". Lễ trừ tịch cử hành vào lúc Giao thừa nên còn mang tên là lễ Giao thừa.

Cúng Giao thừa trong nhà

Cúng Giao thừa trong nhà là lễ cúng tổ tiên vào chính thời khắc giao thừa vừa tới, nhằm cầu xin Tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình mình gặp những điều tốt lành trong năm mới sắp đến. Mâm lễ bao gồm: Hương, hoa, đèn nến; Bánh kẹo; Mứt Tết; Trà quả và các vật phẩm ngày Tết khác. Khi cúng Giao thừa trong nhà, tất cả các thành viên trong gia đình đứng trang nghiêm trước bàn thờ, khấn tổ tiên để xin được các cụ phù hộ độ trì trong nhà mới, cầu an khang thịnh vượng, sức khỏe tốt.

-------------------------

NGHI THỨC CÚNG GIAO THỪA VÀ VÍA DI LẶC TẠI CÁC TỰ VIỆN

1.NIỆM HƯƠNG BẠCH PHẬT.

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp muời phương,

Cúng dường ngôi Tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm bồ đề kiên cố,

Chí tu học vững bền,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác.

KHẤN NIỆM:

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh

Nam mô đạo tràng giáo chủ Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật tác đại chứng minh

Nam mô Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh

Ngưỡng khởi thập phương Chư Phật, chư Đại bồ tát, vô lượng Hiền thánh, Hộ pháp chư thiên, Già lam chơn tế, lịch đại Tổ sư, chư vị thiện thần, đồng thùy lân mẫn tác đại chứng minh.

Hôm nay năm cũ đã qua, năm mới vừa đến, giờ phút giao thừa, chúng con hiện ở tại tỉnh ... quận ... xã ... chùa ... Thành tâm đốt nén hương lòng, hướng về Tam bảo hiến cúng cầu an nghinh tường tập phước sự.

Cúi xin mười phương Tam bảo, sát hải vạn linh, nhũ đức từ bi xót thương chiếu giám, điều giáng kiết tường. Phổ nguyện pháp giới chúng sanh hữu tình và vô tình đồng nhờ lợi lạc.

(hoặc tùy khấn nguyện)

QUÁN TƯỞNG.

Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.

XƯỚNG LỄ TAM BẢO .

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Ta bà giáo chủ, đại từ đại bi Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật, Đương lai hạ sanh Di lặc tôn Phật, Linh sơn hội thượng Phật, Bồ tát. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Đương lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Đông phương giáo chủ Tịnh lưu ly thế giới Dược sư lưu ly quang vương Phật. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi quán thế âm Bồ tát, Đại thế chí Bồ tát, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ tát Ma ha tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG SẠ NHIỆT .

Lư hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân

Chư Phật hải hội tất diêu văn

Tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô hương vân cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

KẾ TÁN .

Hải chấn triều âm thuyết Phổ môn,

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn,

Dương chi nhất đích chơn cam lộ,

Tác tác sơn hà đại địa xuân.

Nam mô Đại bi quán thế âm Bồ tát (3 lần)

 TỤNG ĐẠI BI 

TỤNG BÁT NHÃ

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ .

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa, xá ta nẳng nẫm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần)

TỤNG

Nguyện trú cát tường dạ cát tường

Trú dạ lục thời hằng cát tường,

Nhất thế thời trung cát tường giả.

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời thường an lành,

Hết thảy thời gian đều an lành.

Xin nguyện từ bi thường gia hộ.

(Đọc ba lần, lạy ba lạy.)

TỤNG BẢY BIẾN CHÚ

Thất phật diệt tội chơn ngôn ...

PHỤC  NGUYỆN:

Phật nhựt tăng huy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, thế giới hoà bình chúng sanh an lạc, Tăng luân củng cố Đại đạo hà xương, Phong điều vũ thuận, Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, Chúng sanh an lạc.

Phục nguyện Đa sanh phụ mẫu tùng tư, nhập thánh siêu phàm. lụy thế oán thân, tự thử thừa ân giải thoát. Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, Tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo.

TỰ QUI, HỒI HƯỚNG

Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke926218
Tổng số lần truy cập : 926218
Số lần truy cập hôm nay : 49
Số lần truy cập hôm qua : 99
Số lần truy cập tháng này : 4536
Số lần truy cập năm nay : 38623
Số trang xem hôm nay : 179
Tổng số trang được xem : 13736677
Người đang online : 3
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile