810 555
Ngày đăng: 09:28:46 31-08-2014 -- Lượt xem: 8720
Đạo đức người xuất gia - Chương 3 và 4: Giác ngộ được rằng mình đã xa rời bậc thánh hiền là một hành động sai lầm, chấp nhận sự thống mạ mà vẫn không thối tâm, có thể nói đó là người minh trí và lại thành kính nữa; sau lại được quốc sư Huệ Trung coi trọng và truyền cho tâm pháp cũng vì Ngài là người minh trí và thành kính vậy Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:05:26 30-08-2014 -- Lượt xem: 8652
Không phải do tu hành nên phát sanh chướng nạn, mà đó là sức chuyển nghiệp, chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ, chuyển quả báo đời sau thành quả báo hiện tại. Những chướng duyên thường hay đến với người tu. Giả sử ta có mười phần nghiệp chướng, do công đức tu nên tiêu trừ được bảy phần, còn phát hiện ra ba phần... Xem tiếp...
Ngày đăng: 05:51:10 30-08-2014 -- Lượt xem: 8676
Niệm Phật thì được Phật gia hộ làm bản thân mình thay đổi thành thiện hơn dù nhiều hay ít. Chúng ta Niệm Phật trong sự tỉnh táo, sáng suốt. Nếu cứ vin vào Lời Đại Nguyện của Đức Phật Di Đà: Tạo tội rồi Niệm Phật, ỷ lại mà không sửa đổi bản thân thì gọi là niệm như một con vẹt và dần dần mình trở thành mê tín chứ không còn chánh tín. Xem tiếp...
Ngày đăng: 16:14:52 28-08-2014 -- Lượt xem: 9733
Một số Pháp khí Mật tông thường dùng là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự, để dâng cúng lên chư Phật hoặc các đạo tràng nghiêm trang, hoặc làm dụng cụ trợ ích trong tu chứng Phật pháp. Pháp khí của Phật giáo Tây Tạng đại khái có thể chia làm sáu loại lớn là kính lễ, tán tụng, cúng dường, trì nghiệm, hộ thân và khuyến giáo. Xem tiếp...
Ngày đăng: 15:49:55 28-08-2014 -- Lượt xem: 11139
Trong tác phẩm “Một đời người, một câu thần chú” này, người viết cố gắng thể hiện những quan kiến Mật giáo về pháp môn trì niệm thần chú Mani từ nhiều khía cạnh khác nhau. Khi trình bày, người viết cố gắng y cứ theo những luận chứng trong kinh điển để tránh tình trạng “tri kiến lập tri”, tức là luận giải chủ quan của cá nhân mình. Tuy vậy, về sự vi diệu của thần chú Mani thì có lẽ chỉ chư Phật mới có thể luận bàn rốt ráo. Xem tiếp...
Ngày đăng: 10:08:46 28-08-2014 -- Lượt xem: 8613
Ham muốn là tù túng. Khi bạn ham muốn cái gì đó, niềm vui của bạn phụ thuộc vào cái đó. Nếu nó bị lấy đi, bạn khổ; nếu nó được trao cho bạn, bạn sung sướng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi. Điều đó nữa cũng phải được hiểu. Bất kì khi nào ham muốn của bạn được đáp ứng chỉ trong khoảnh khắc đó bạn cảm thấy niềm vui. Xem tiếp...
Ngày đăng: 08:36:38 25-08-2014 -- Lượt xem: 8815
Nhân loại ngày nay đều tin tưởng và dựa vào những khám phá và chứng minh của khoa học cho hầu hết mọi ngành nghề. Do đó, thuyết quả đất do Chúa sinh ra cách đây gần 10 ngàn năm, là chuyện chỉ nên để cho mấy vị trong nhà thờ tin và đàm tiếu với nhau mà thôi, chứ không nên đưa ra công cộng.Từ ý nghĩ sai lầm ấy nên sau khi các giáo sĩ Bồ và Tây Ban Nha truyền đạo không có kết quả tại Á Châu, Giáo hội Pháp thay chân Bồ và Tây Ban Nha làm nhiệm vụ truyền bá đức tin Xem tiếp...
Ngày đăng: 17-08-2014 17:08:48 -- Lượt xem: 9026
Mặc dù các tôn giáo nhất là Phật giáo đều nhấn mạnh đến vấn đề Nhân Quả - Nghiệp báo, song Luật Nhân quả không phải là của riêng một tôn giáo nào, nó là một luật của tự nhiên (Law of Nature). Đã là luật của tự nhiên thì ai cũng hiểu rằng không có một sức mạnh, hay ý chí nào can thiệp vào để bắt nó phải theo ý muốn của riêng mình cả. Xem tiếp...
Ngày đăng: 16-08-2014 18:10:19 -- Lượt xem: 8679
Nghiệp lực của mỗi chúng sanh được gây tạo ra tuỳ theo tâm tánh của chúng sanh đó qua nhiều đời nhiều kiếp. Một khi vòng nghiệp lực đã thành hình rồi thì chỉ mỗi một mình chúng sanh đó mới có đủ tư cách phá và thoát vòng nghiệp lực mà thôi. Không một ai có thể thay thế để làm được việc đó, kể cả chư Phật và Bồ Tát. Chư Phật và Bồ Tát chỉ có thể nhanh nhẹn cứu người phước đức gặp nạn tai, hung hiểm nhưng hoàn toàn không vướng vào nghiệp lực của người đó. Xem tiếp...
Ngày đăng: 16-08-2014 18:03:57 -- Lượt xem: 9011
Đầu mối để hình thành nghiệp chướng là sự bất cần. Chính vì sự bất cần cho nên không thể lắng nghe được những lời đúng, những lời khuyên. Vì vậy, mới sanh ra những chuyện không hay. Chớ nếu nghe theo lời đúng, lời khuyên, thì làm gì có việc những chuyện không hay xảy tới? Xem tiếp...
Ngày đăng: 10:04:59 13-08-2014 -- Lượt xem: 14576
Có rất nhiều người thắc mắc hỏi rằng: Địa ngục có thật hay không? Tại sao chư Phật và Bồ Tát TỪ BI mà lại có quá nhiều loại địa ngục để trừng phạt chúng sanh? Địa ngục của người đó hiện hữu khi họ còn sống, hay là chỉ hiện ra khi họ đã chết rồi hoặc là cho cả 2 trường hợp sống lẫn chết? Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:27:24 10-08-2014 -- Lượt xem: 8770
Vu Lan Bồn, Ngày lễ trọng đại của Phật giáo theo truyền thống vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Ngoại trừ lễ Phật Đản là dành cho người phật tử, còn hai ngày lễ hội kia, hầu như dành cho những người Việt Nam nào còn giữ gìn truyền thống văn hóa và hiếu hạnh của con người, dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ. Mỗi ngày lễ, tâm trạng của chúng ta có ý hướng khác nhau, điểm chung là tưởng nhớ về cội nguồn của chính mình, để tìm cách bảo tồn, báo đáp ân đức của tiền nhân và ông bà, cha mẹ. Xem tiếp...
Ngày đăng: 07:35:23 08-08-2014 -- Lượt xem: 8722
Khi đối đầu với một sự việc không vừa lòng toại ý mà bản thân chưa có một giải pháp tỉnh táo để xử lý dễ dẫn con người ta tiến đến sự sân hận, Đó chính là thuộc tính của những kẻ yếu đuối, vụn vặt và ích kỷ. Trước mắt họ cảm thấy mình được bảo vệ, nhưng lại mang đến nhiều phiền não theo sau, về lâu dài thì càng tổn hại cho bản thân. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-04-30 15:12:33 -- Lượt xem: 8724
Là một trong những vị thầy, bậc đạo sư sống và hành động tốt về giáo lý của Đức Phật, ở miền Đông Tây Tạng, đó là Za Patrul Rinpoche, Ngài đã có lời phát biểu đến với chúng ta rằng : Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-03-04 05:50:37 -- Lượt xem: 8654
Thiền tiếng Sanskrit là "dhyana" có nghĩa là nhất tâm tĩnh lự. Tất cả những vị đạo sư truyền giáo Ấn Ðộ và tăng sĩ người Trung Quốc thời sơ kỳ đều là những vị thiền sư. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-02-24 07:19:07 -- Lượt xem: 8926
Sự tức giận, cơn thịnh nộ, sự phẫn nộ, dù gọi nó bằng cái tên gì thì nó vẫn xảy ra với tất cả chúng ta, ngay cả những người Phật tử. Bởi vì Phật tử vẫn còn là một chúng sinh và do đó thỉnh thoảng vẫn có tức giận. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-01-30 05:59:25 -- Lượt xem: 9128
VLCĐ: Có nhiều cách để Siêu độ Hương linh, Nhưng cho dù thực hiện bằng cách nào đi nữa cũng đòi hỏi chúng ta một sự gia trì niêm mật, tâm đối tâm (tâm ta đối cùng tâm hương linh). Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-01-10 08:22:13 -- Lượt xem: 8832
Cõi Tịnh độ được biết đến trong kinh điển Pàli qua danh từ Suddhàvàsa, còn được dịch là Tịnh cư, theo lối chiết tự Suddha (thanh tịnh) và Àvàsa (chỗ ở). Vậy Suddhàvàsa cũng có thể được dịch là Tịnh độ, Tịnh thổ. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-01-22 08:10:31 -- Lượt xem: 9189
Bốn bậc thánh được đắc đạo quả do nhờ thực hành Minh Sát Tuệ (Vipassana). Nếu không có Tuệ Minh Sát sẽ không bao giờ đắc được đạo quả. Để đạt được đạo quả của Đức Phật, cần phải có đường lối đi và phương pháp thực hành. Đường lối đi là Bát Chánh Đạo, phương pháp thực hành là Tứ Niệm Xứ. Xem tiếp...
Ngày đăng: 2014-01-20 07:47:42 -- Lượt xem: 8731
VLCĐ: Bốn Tầng Thánh Trí hay còn gọi là Tứ Thánh quả là con đường và cấp bậc tu chứng của một hành giả. Bốn quả vị Sa-môn này chỉ có ở Phật giáo mà không thể có ở bất cứ một tôn giáo nào khác. Xem tiếp...
Trang 1234
Các tin đã đăng:
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke535941
Tổng số lần truy cập : 535941
Số lần truy cập hôm nay : 232
Số lần truy cập hôm qua : 630
Số lần truy cập tháng này : 7587
Số lần truy cập năm nay : 141188
Số trang xem hôm nay : 1739
Tổng số trang được xem : 8218150
Người đang online : 17
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile