210 926
Ngày đăng: 06:32:39 23-09-2014 -- Lượt xem: 10121
Chạy Đâu Cho Khỏi Chết? Dĩ nhiên ai cũng biết rồi đây mình sẽ chết, chẳng ai sống đời cả. Lúc còn mạnh khỏe xuân xanh, ý niệm về sự chết đôi lúc cũng thoáng qua nhưng đa phần đều cố lờ đi hay cho rằng nó còn xa lắm. Khi trải qua một cơn bạo bệnh hay tuổi đã xế chiều thì ý niệm về lão-bệnh-tử, tức phải đối mặt với sự chết hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Xem tiếp...
Ngày đăng: 09:10:45 14-09-2014 -- Lượt xem: 12555
Sự cảm ứng và thành tựu khi chuyên trì niệm Phật: Phật dạy ngài Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Sao gọi kinh này là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm? Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam hay thiện nữ, nghe kinh này rồi mà chịu nhớ lấy, cả những danh hiệu, chư Phật sáu phương nghe rồi nhớ lấy, thì thiện nam ấy, thiện nữ ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm và được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng hề thối chuyển” Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:16:54 10-09-2014 -- Lượt xem: 10532
Thế giới Hoa Nghiêm và hiệu ứng Con Bướm: Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh. Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm chơn thì pháp giới tánh với Tâm là một, vạn pháp đồng nhất thể. Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:40:11 07-09-2014 -- Lượt xem: 11003
Trong các kinh điển Phật giáo không nói nguồn gốc Ngày vía Đức Phật A Di Đà, vậy vì sao hàng hàng Phật tử lại chọn ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày vía Phật A Di Đà đản sanh. Tuy nhiên, trong các kinh văn có đề cập đến lịch sử Phật A Di Đà như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Đại Bổn A Di Đà… thì tuyệt nhiên không thấy nói chính xác ngày Đản sanh của Ngài. Xem tiếp...
Ngày đăng: 05:37:26 06-09-2014 -- Lượt xem: 10612
Những điều cần biết về Phật giáo: Phật Giáo không phải là tôn giáo bản địa của người Việt, đó là một tôn giáo ngoại lai có nguồn gốc từ Ấn Độ. Phật Giáo được du nhập vào Việt Nam không hoàn toàn trực tiếp mà có thêm từ một vài nước thứ ba. Vì vậy Phật Giáo tại Việt Nam đã có nhiều bị thay đổi đi một phần và không còn nguyên bản như chính nơi xuất phát của nó. Vì vậy Phật Giáo ở Việt Nam có rất nhiều dòng khác nhau. Nhưng nguy hại, trong một số bộ phận người dân, Phật Giáo đã bị nhận thức không đúng so với giá trị nguyên bản. Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:16:18 04-09-2014 -- Lượt xem: 11138
Vì các bùa chú “Năm Ông” và “Lỗ Ban” theo dạng “bí truyền” nên tài liệu về các đạo bùa chú này không có nhiều, có thể nói là không có. Thầy được nghe nhiều Phật tử đã từng theo các đạo bùa như Năm Ông hoặc Lỗ Ban kể lại những giới điều như không ăn thịt chó, không được ăn thịt trâu, không được đi dưới dây phơi đồ… Cũng tuỳ theo đạo đức của từng người mà sử dụng bùa chú khác nhau. Xem tiếp...
Ngày đăng: 05:46:11 04-09-2014 -- Lượt xem: 10254
Sự chia rẽ giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa trầm trọng ở mức độ nào? Sao bên nào cũng tự nhận là đi đúng đường và cao siêu hơn? Và tại sao Phật từng nói trong Kinh Pháp Hoa, Đại Thừa là hạt giống rắn chắc, khác với Tiểu Thừa là hàng thấp thỏi, trình độ kém, như vậy Phật đã xếp hạng giữa hai phái, vậy mà Tiểu Thừa vẫn tự nhận là Nguyên Thuỷ đúng lời Phật dạy? Xem tiếp...
Ngày đăng: 09:28:46 31-08-2014 -- Lượt xem: 10287
Đạo đức người xuất gia - Chương 3 và 4: Giác ngộ được rằng mình đã xa rời bậc thánh hiền là một hành động sai lầm, chấp nhận sự thống mạ mà vẫn không thối tâm, có thể nói đó là người minh trí và lại thành kính nữa; sau lại được quốc sư Huệ Trung coi trọng và truyền cho tâm pháp cũng vì Ngài là người minh trí và thành kính vậy Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:05:26 30-08-2014 -- Lượt xem: 10079
Không phải do tu hành nên phát sanh chướng nạn, mà đó là sức chuyển nghiệp, chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ, chuyển quả báo đời sau thành quả báo hiện tại. Những chướng duyên thường hay đến với người tu. Giả sử ta có mười phần nghiệp chướng, do công đức tu nên tiêu trừ được bảy phần, còn phát hiện ra ba phần... Xem tiếp...
Ngày đăng: 05:51:10 30-08-2014 -- Lượt xem: 10187
Niệm Phật thì được Phật gia hộ làm bản thân mình thay đổi thành thiện hơn dù nhiều hay ít. Chúng ta Niệm Phật trong sự tỉnh táo, sáng suốt. Nếu cứ vin vào Lời Đại Nguyện của Đức Phật Di Đà: Tạo tội rồi Niệm Phật, ỷ lại mà không sửa đổi bản thân thì gọi là niệm như một con vẹt và dần dần mình trở thành mê tín chứ không còn chánh tín. Xem tiếp...
Ngày đăng: 16:14:52 28-08-2014 -- Lượt xem: 11830
Một số Pháp khí Mật tông thường dùng là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự, để dâng cúng lên chư Phật hoặc các đạo tràng nghiêm trang, hoặc làm dụng cụ trợ ích trong tu chứng Phật pháp. Pháp khí của Phật giáo Tây Tạng đại khái có thể chia làm sáu loại lớn là kính lễ, tán tụng, cúng dường, trì nghiệm, hộ thân và khuyến giáo. Xem tiếp...
Ngày đăng: 15:49:55 28-08-2014 -- Lượt xem: 13939
Trong tác phẩm “Một đời người, một câu thần chú” này, người viết cố gắng thể hiện những quan kiến Mật giáo về pháp môn trì niệm thần chú Mani từ nhiều khía cạnh khác nhau. Khi trình bày, người viết cố gắng y cứ theo những luận chứng trong kinh điển để tránh tình trạng “tri kiến lập tri”, tức là luận giải chủ quan của cá nhân mình. Tuy vậy, về sự vi diệu của thần chú Mani thì có lẽ chỉ chư Phật mới có thể luận bàn rốt ráo. Xem tiếp...
Ngày đăng: 10:08:46 28-08-2014 -- Lượt xem: 10031
Ham muốn là tù túng. Khi bạn ham muốn cái gì đó, niềm vui của bạn phụ thuộc vào cái đó. Nếu nó bị lấy đi, bạn khổ; nếu nó được trao cho bạn, bạn sung sướng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi. Điều đó nữa cũng phải được hiểu. Bất kì khi nào ham muốn của bạn được đáp ứng chỉ trong khoảnh khắc đó bạn cảm thấy niềm vui. Xem tiếp...
Ngày đăng: 08:36:38 25-08-2014 -- Lượt xem: 10658
Nhân loại ngày nay đều tin tưởng và dựa vào những khám phá và chứng minh của khoa học cho hầu hết mọi ngành nghề. Do đó, thuyết quả đất do Chúa sinh ra cách đây gần 10 ngàn năm, là chuyện chỉ nên để cho mấy vị trong nhà thờ tin và đàm tiếu với nhau mà thôi, chứ không nên đưa ra công cộng.Từ ý nghĩ sai lầm ấy nên sau khi các giáo sĩ Bồ và Tây Ban Nha truyền đạo không có kết quả tại Á Châu, Giáo hội Pháp thay chân Bồ và Tây Ban Nha làm nhiệm vụ truyền bá đức tin Xem tiếp...
Ngày đăng: 17-08-2014 17:08:48 -- Lượt xem: 10609
Mặc dù các tôn giáo nhất là Phật giáo đều nhấn mạnh đến vấn đề Nhân Quả - Nghiệp báo, song Luật Nhân quả không phải là của riêng một tôn giáo nào, nó là một luật của tự nhiên (Law of Nature). Đã là luật của tự nhiên thì ai cũng hiểu rằng không có một sức mạnh, hay ý chí nào can thiệp vào để bắt nó phải theo ý muốn của riêng mình cả. Xem tiếp...
Ngày đăng: 16-08-2014 18:10:19 -- Lượt xem: 10085
Nghiệp lực của mỗi chúng sanh được gây tạo ra tuỳ theo tâm tánh của chúng sanh đó qua nhiều đời nhiều kiếp. Một khi vòng nghiệp lực đã thành hình rồi thì chỉ mỗi một mình chúng sanh đó mới có đủ tư cách phá và thoát vòng nghiệp lực mà thôi. Không một ai có thể thay thế để làm được việc đó, kể cả chư Phật và Bồ Tát. Chư Phật và Bồ Tát chỉ có thể nhanh nhẹn cứu người phước đức gặp nạn tai, hung hiểm nhưng hoàn toàn không vướng vào nghiệp lực của người đó. Xem tiếp...
Ngày đăng: 16-08-2014 18:03:57 -- Lượt xem: 10677
Đầu mối để hình thành nghiệp chướng là sự bất cần. Chính vì sự bất cần cho nên không thể lắng nghe được những lời đúng, những lời khuyên. Vì vậy, mới sanh ra những chuyện không hay. Chớ nếu nghe theo lời đúng, lời khuyên, thì làm gì có việc những chuyện không hay xảy tới? Xem tiếp...
Ngày đăng: 10:04:59 13-08-2014 -- Lượt xem: 16980
Có rất nhiều người thắc mắc hỏi rằng: Địa ngục có thật hay không? Tại sao chư Phật và Bồ Tát TỪ BI mà lại có quá nhiều loại địa ngục để trừng phạt chúng sanh? Địa ngục của người đó hiện hữu khi họ còn sống, hay là chỉ hiện ra khi họ đã chết rồi hoặc là cho cả 2 trường hợp sống lẫn chết? Xem tiếp...
Ngày đăng: 06:27:24 10-08-2014 -- Lượt xem: 10104
Vu Lan Bồn, Ngày lễ trọng đại của Phật giáo theo truyền thống vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Ngoại trừ lễ Phật Đản là dành cho người phật tử, còn hai ngày lễ hội kia, hầu như dành cho những người Việt Nam nào còn giữ gìn truyền thống văn hóa và hiếu hạnh của con người, dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ. Mỗi ngày lễ, tâm trạng của chúng ta có ý hướng khác nhau, điểm chung là tưởng nhớ về cội nguồn của chính mình, để tìm cách bảo tồn, báo đáp ân đức của tiền nhân và ông bà, cha mẹ. Xem tiếp...
Ngày đăng: 07:35:23 08-08-2014 -- Lượt xem: 10199
Khi đối đầu với một sự việc không vừa lòng toại ý mà bản thân chưa có một giải pháp tỉnh táo để xử lý dễ dẫn con người ta tiến đến sự sân hận, Đó chính là thuộc tính của những kẻ yếu đuối, vụn vặt và ích kỷ. Trước mắt họ cảm thấy mình được bảo vệ, nhưng lại mang đến nhiều phiền não theo sau, về lâu dài thì càng tổn hại cho bản thân. Xem tiếp...
Trang 12345
Các tin đã đăng:
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke856251
Tổng số lần truy cập : 856251
Số lần truy cập hôm nay : 41
Số lần truy cập hôm qua : 152
Số lần truy cập tháng này : 4126
Số lần truy cập năm nay : 25124
Số trang xem hôm nay : 780
Tổng số trang được xem : 13435872
Người đang online : 1
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile