Ngày đăng: 05:51:10 30-08-2014-- Lượt xem: 10667.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Vin vào Lời Đại Nguyện của Đức Phật Di Đà: Tạo tội rồi Niệm Phật

Vin vào Lời Đại Nguyện của Đức Phật Di Đà: Tạo tội rồi Niệm Phật Niệm Phật thì được Phật gia hộ làm bản thân mình thay đổi thành thiện hơn dù nhiều hay ít. Chúng ta Niệm Phật trong sự tỉnh táo, sáng suốt. Nếu cứ vin vào Lời Đại Nguyện của Đức Phật Di Đà: Tạo tội rồi Niệm Phật, ỷ lại mà không sửa đổi bản thân thì gọi là niệm như một con vẹt và dần dần mình trở thành mê tín chứ không còn chánh tín.


Tổ sư Tịnh độ tông hay nói: CHÍ TÂM niệm Phật diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong tám mươi ức kiếp. Hành giả Tịnh độ hay dựa vào câu nói này để rồi buông lung thân, khẩu, ý, làm ác mà chẳng sợ quả báo ác vì cho rằng: tiếng niệm Phật kia sẽ giúp mình diệt tội rồi, lo gì! Điều này quá sức sai lầm.

Phân tích:

Lời dạy trên nhấn mạnh vào hai chữ CHÍ TÂM tức đem hết lòng thành khẩn, lòng kính trọng, thanh tịnh ra mà niệm Phật; vậy tại sao chúng ta thường quên bẵng đi hai chữ ấy? Muốn diệt sạch nghiệp chướng, không thể nào quên hai chữ ấy. Nếu không, chỉ là việc đầu môi trót lưỡi mà thôi. Đại sư Ấn Quang từng dạy rất kĩ “Phàm trong thế gian, lớn như kinh thuật, văn chương; nhỏ như một tài, một nghệ, nếu muốn thâm nhập diệu nghĩa đến mức thần tình, muốn được cốt tủy nơi đạo truyền tân, tài nghệ xuất chúng, danh truyền cổ kim, nếu chẳng chuyên tâm dốc ý, kiệt lòng thành, tận lòng kính, sẽ chẳng thể nào đạt được! Vì vậy, sách Quản Tử có câu: “Hãy suy nghĩ đi, hãy suy nghĩ đi, lại suy nghĩ chín chắn đi. Nghĩ không ra thì quỷ thần sẽ tương thông”. Không phải là quỷ thần tương thông mà chính là do lòng tinh thành đến cùng cực vậy!"


 

Cổ đức nói: “Như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước”. Nay sức niệm Phật quá yếu, tội nghiệp lại cực mạnh, ắt ta sẽ bị kéo về phía tội nghiệp. 

Trong “A Di Đà Kinh Yếu Giải”, Ngẫu Ích Đại sư nói rất hay: “Công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghì (*). Sao lại chẳng trừ được tội! Chỉ có điều là không chắc có được vãng sinh. Vì rằng những thiện căn tán loạn, tản mác ra như thế thì khó lòng địch lại được với bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy kiếp. Phải biết rằng những tội ác ấy giá mà có thể tướng thì cả một cõi hư không này cũng không chứa được hết. Tuy rằng một ngày, một đêm niệm được 10 vạn tiếng A Di Ðà, mỗi tiếng diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm, thì cũng chẳng tiêu được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng, những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi, mà những tội chưa diệt được hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này.”

Đoạn hỏi đáp sau trong "A Di Đà Kinh Hợp Giải", Như Hòa hợp dịch, cũng giảng rất hay: “Hỏi: Như trên đã nói: “Niệm Phật, lễ tụng trừ được tội chướng”, nhưng sao lại có những kẻ thiện tín chăm chỉ lễ niệm vẫn gặp phải tai ương, hoạn nạn? Ðáp: Ðó là do nghiệp chướng sâu nặng từ nhiều kiếp, hoặc do lễ niệm không chuyên chí, tạp niệm niệm Phật nên không đạt được tác dụng thù thắng vậy. Ðấy là do quả do nhân tạo, như bóng theo hình, chẳng sai sảy mảy may. Di Lặc Bồ Tát nói: Trong khoảng khảy ngón tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm. Mỗi niệm thành hình, thiện niệm thành hình ảnh tốt, ác niệm tạo thành cảnh tượng xấu, chẳng sai tơ tóc. Con người suốt ngày suy nghĩ tạp nhạp mà vẫn chẳng hay biết, đến lúc muốn lắng đọng ý niệm, mới hay mình có nhiều ý niệm”. (**)

Từ phàm tiến lên thánh, ý niệm trở nên càng tinh tế hơn. Ngay như Di Lặc Bồ Tát vẫn còn có chút ý tưởng vi tế, huống hồ bọn phàm phu chúng ta? Một tâm niệm tí ti vẫn bao trọn khắp pháp giới. Vì thế, một thiện niệm có công năng rất lớn, một ác niệm cũng tạo tội khó thể nghĩ bàn! Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện dạy: “Khởi tâm động niệm, không chi là chẳng phải tội”. Huống hồ từ vô thỉ đến nay, bao tội ác đã gây tạo có thể tính lường nổi ư?

Nay do túc căn, tuy niệm Phật, lễ tụng, nhưng trí lực kém cỏi, ý niệm bất định, khác nào ngọn đèn thắp giữa lúc sương mù, lại thêm bị gió lùa, tỏa sáng được mấy? Ví dù có chút đắc lực, lại do tình chấp nặng nề, khiến cho ma sự dễ bề nhiễu loạn.

Vì lẽ đó, niệm Phật phải chuyên chú nhất cảnh, chớ để tạp niệm xen tạp. Dù có thấy tướng hảo, quang minh của Phật cũng đừng hoan hỷ, cứ câu câu giữ vững, tâm tâm vắng lặng thì nghiệp chướng sẽ tự tan. Người đời nay dụng công một chút, thấy được chút hảo cảnh, đã vội khoe khoang rầm rĩ, tránh sao khỏi bị ma dựa?

Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ví von: “Một mặt niệm Phật, một mặt tạo ác nghiệp, khác nào tay phải quét dọn, tay trái vẩy bụi. (...) Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Nếu như ác nghiệp có hình tướng thì trọn cõi hư không cũng chẳng thể dung chứa ”. Nghiệp nhiều như thế đấy. Chẳng cần nói đến kẻ không siêng niệm Phật; đối với người khéo niệm Phật, có phải là sẽ tiêu sạch được ác nghiệp từ trần sa kiếp chăng? Chỉ e rằng chẳng đơn giản như vậy. 

Ví như vầng Thái Dương chiếu xuống tuyết, tuyết tan thành nước. Thế sao tuyết đọng trên Tuyết Sơn suốt năm chẳng tan? Nào có phải là mặt trời chẳng rọi xuống Tuyết Sơn đâu! Lời tục nói: “Băng đóng ba thước, chẳng phải là trời lạnh một ngày (...) Niệm Phật tiêu nghiệp là như lửa nung chảy băng. Ví như khối băng to như cái bàn, đốt ngọn lửa nhỏ như đầu nén hương thì lửa ít, băng nhiều, làm sao tan băng được?”

Những lí lẽ này cũng đủ sức đả phá quan điểm sai lầm trên.

Giải pháp:

1. Dốc cạn lòng thành, vắt kiệt lòng kính

2. Ngày đêm niệm Phật, TÍN, NGUYỆN phải THA THIẾT

3. Tạo các công đức, phước đức như Quán Kinh đã dạy:

- Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp.

- Hai là thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi.

- Ba là phát Bồ Ðề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Ðại Thừa, siêng năng tinh tấn tu hành.

4………..

Chú thích:

(*) Để hiểu thật rõ về danh hiệu Phật, xin xem tại:

http://niemphat.net/Kinh/KinhNiemPhat/xungtandanhhieu.htm

http://niemphat.net/Kinh/KinhNiemPhat/nanglucbatunghi.htm

Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke942619
Tổng số lần truy cập : 942619
Số lần truy cập hôm nay : 182
Số lần truy cập hôm qua : 209
Số lần truy cập tháng này : 2392
Số lần truy cập năm nay : 55024
Số trang xem hôm nay : 406
Tổng số trang được xem : 13782116
Người đang online : 2
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile