Ngày đăng: 06:17:30 29-10-2014-- Lượt xem: 12974.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Bộ sách PHẬT HỌC PHỔ THÔNG của HT Thích Thiện Hoa

Bộ sách PHẬT HỌC PHỔ THÔNG của HT Thích Thiện Hoa HT Thích Thiện Hoa đã dành cả cuộc đời mình cho Đạo pháp. Với tấm lòng bao dung hòa ái, nhưng rất cương nghị trong đường lối mà Ngài vạch ra, dù khó khăn đến mấy cũng quyết thực hiện thành công. Các tác phẩm của Ngài để lại rất nhiều, là những nấc thang Giáo lý có giá trị đặt nền tảng học Phật cho Tăng tín đồ.Trong đó có bộ sách Phật Học Phổ Thông gôm 12 quyển. Xin được giới thiệu sau đây
Cùng chuyên mục:
>> Những điều cần biết về Phật giáo
>> Phát Bồ Đề Tâm: Ý nghĩa và phương pháp thực hiện
>> Chánh pháp là ngọn đèn, là nơi nương tựa
---------------


Phật Học Phổ Thông
Sa Môn Thích Thiện Hoa

Nguồn: Tạng Thư Phật Học
Hòa Thượng: THÍCH THIỆN HOAHòa Thượng: THÍCH THIỆN HOA


Khóa I: Nhân Thừa Phật Giáo
Lời Nói Đầu
Bài Thứ 1: Ðạo Phật
Bài Thứ 2: Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni 
Bài Thứ 3: Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni
Bài Thứ 4: Quy Y Tam Bảo
Bài Thứ 5: Ngũ Giới 
Bài Thứ 6: Sám Hối 
Bài Thứ 7: Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật
Bài Thứ 8: Tụng Kinh, Trì Chú,Niệm Phật 
Bài Thứ 9: Ăn Chay 
Bài Thứ 10: Bát Quan Trai Giới 
 

Khóa II: Thiên Thừa Phật Giáo
Bài Thứ 1: Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia 
Bài Thứ 2: Vu Lan Bồn 
Bài Thứ 3: Vô Thường 
Bài Thứ 4: Thiểu Dục Và Tri Túc 
Bài Thứ 5: Nhân Quả 
Bài Thứ 6: Luân Hồi
Bài Thứ 7: Thập Thiện Nghiệp
Bài Thứ 8: Tứ Nhiếp Pháp
Bài Thứ 9: Lục Hòa 
Bài Thứ 10: Tịnh Ðộ  
Bài Thứ 11: Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Ðại Nguyện 
 

Khóa III: Thanh Văn Thừa Phật Giáo
Bài Thứ 1: Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Ðế
Bài Thứ 2: Khổ Ðế
Bài Thứ 3: Tập Ðế
Bài Thứ 4: Diệt Ðế
Bài Thứ 5 : Ðạo Ðế

Bài Thứ 6 : Tứ Chánh Cần
Bài Thứ 7: Tứ Như Ý Túc
Bài Thứ 8: Ngũ Căn ngũ Lực
Bài Thứ 9: Thất Bồ Ðề Phần
Bài Thứ 10: Bát Chánh Ðạo
 

Khóa IV: Duyên Giác Và Bồ Tát Thừa Phật Giáo
Bài Thứ 1: Quán Sổ Tức
Bài Thứ 2: Quán Bất Tịnh 
Bài Thứ 3: Quán Từ Bi 
Bài Thứ 4: Quán Nhân Duyên 
Bài Thứ 5: Quán Giới Phân Biệt 
Bài Thứ 6: Lục Ðộ 
Ðộ thứ nhất: Bố Thí Ba La Mật
Ðộ thứ hai: Trì Giới Ba La Mật
Bài Thứ 7: Lục Ðộ (tiếp theo) 
Ðộ thứ ba: Tinh Tấn Ba La Mật
Ðộ thứ tư: Nhẫn Nhục Ba La mật 
Bài Thứ 8: Lục Ðộ (tiếp theo)
Ðộ thứ năm: Thiền Ðịnh Ba La Mật 
Ðộ thứ sáu: Trí Huệ Ba La Mật
Bài Thứ 9: Bốn Món Tâm Vô Lượng 
Bài Thứ 10: Ngũ Minh 
 

Khóa V: Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo
Bài Thứ 1: Lịch Sử Phật Giáo Ấn Ðộ 
Bài Thứ 2: Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa 
Bài Thứ 3: Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
Bài Thứ 4: Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (Tiếp theo)
Bài Thứ 5: Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo
Bài Thứ 6: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa
Bài Thứ 7: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa (Tiếp theo)
Bài Thứ 8: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa (Tiếp theo)
Bài Thứ 9: Vũ Trụ Quan Phật Giáo 
Bài Thứ 10: Nhân Sinh Quan Phật Giáo 
 

Khóa VI: Triết Lý Ðạo Phật hay là Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm
Bài Thứ 1: Phần Duyên Khởi
Bài Thứ 2: Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm
Bài Thứ 3: A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2
Bài Thứ 4: A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo
Bài Thứ 5: A Nan Nghi Nếu "Cái Thấy" Là Mình Thì Tâm Này Là Ai?
Bài Thứ 6: Nước Từ Chơn Tâm Biến Hiện
Bài Thứ 7: Hư Không Từ Chơn Tâm Biến Hiện
 

Khóa VII: Triết Lý Ðạo Phật hay là Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm
Bài Thứ 8: Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng
Bài Thứ 9: Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng
Bài Thứ 10: Phật Dạy Phương Pháp Tu
Bài Thứ 11: Ngài A Nan hỏi Phật: Trói Cột Ở chỗ Nào và Làm Sao Mở được
Bài Thứ 12: Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông
Bài Thứ 13: Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông
Bài Thứ 14: Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm
 

Khóa VIII: Kinh Viên Giác
Bài Thứ 1: Chương Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Bài Thứ 2: Chương Phổ Hiền Bồ Tát
Bài Thứ 3: Chương Phổ Nhãn Bồ Tát
Bài Thứ 4: Chương Kim Cang Tạng Bồ Tát
Bài Thứ 5: Chương Di Lặc Bồ Tát
Bài Thứ 6: Chương Thanh Huệ Bồ Tát
Bài Thứ 7: Chương Oai Đức Tự Tại Bồ Tát
Bài Thứ 8: Chương Biện Âm Bồ Tát
Bài Thứ 9: Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát
Bài Thứ 10: Chương Phổ Giác Bồ Tát
Bài Thứ 11: Chương Viên Giác BỒ Tát
Bài Thứ 12: Chương Hiền Thiện Thủ Bồ Tát


Khóa IX: Duy Thức Học Và Nhơn Minh Luận  
Lời Nói Đầu
Tập 1: Luận Đại Thừa Trăm Pháp
Tập 2: Luận A Đà Na Thức
Tập 3: Duy Thức Tam Thập Tụng Di Giải
Tập 3: Duy Thức Tam Thập Tụng Di Giải (Tiếp theo)
 

Khóa X và XI: Luận Đại Thừa Khởi Tín, Dịch và Lược Giải 
Phần Mục Lục
Chương 1 và Chương 2
Chương 3: Phần Giải Thích
Chương 3: Phần Giải Thích (Tiếp theo)
 

Khóa XII: Kinh Kim Cang
Lời Tựa
Kinh Kim Cang Dịch Nghĩa và Lược Giải
Tâm Kinh Lược Giải
Phụ Lục: Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi
 
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke942618
Tổng số lần truy cập : 942618
Số lần truy cập hôm nay : 181
Số lần truy cập hôm qua : 209
Số lần truy cập tháng này : 2391
Số lần truy cập năm nay : 55023
Số trang xem hôm nay : 400
Tổng số trang được xem : 13782110
Người đang online : 3
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile