Ngày đăng: 06:17:37 13-01-2015-- Lượt xem: 10459.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Chiêu sinh Khóa VII (2015-2018) Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận

Chiêu sinh Khóa VII (2015-2018) Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận Căn cứ công văn số : 2763/ SNV- TG ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ban Tôn Giáo Tỉnh Ninh Thuận chấp thuận việc tổ chức chiêu sinh khóa VII-Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận - Căn cứ công văn số : 434/ CV/HĐTS/BGDTN – ngày 16-12-2014 của Ban Giáo Dục Tăng Ni Trung Ương V/v chiêu sinh khóa VII Trường TCPH Tỉnh Ninh ThuậnGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 56 đường 21 tháng 8 phường Phủ Hà                                              -----oOo-----
           TP. Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
                         ĐT. 068.3824300
                       Số: 21 TTCPH/NT
                             -----oOo-----

                                                    Ninh Thuận, ngày 02  tháng  01  năm 2015                                                      

                                                   THÔNG BÁO
Chiêu Sinh Khóa VII (2015-2018)Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận
                                   
   Kính gửi : - Quý Ban Trị Sự GHPGVN Các Tỉnh Thành
                    - Ban Trị Sự GHPGVN Các Huyện, Thị Xã, Thành Phố;
                    - Trụ Trì Các Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất,  Niệm Phật Đường
                      Trong Và Ngoài Tỉnh
Căn cứ công văn số : 2763/ SNV- TG ngày 11 tháng 12 năm 2014  của Ban Tôn Giáo Tỉnh Ninh Thuận chấp thuận việc tổ chức chiêu sinh khóa VII-Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ công văn  số : 434/ CV/HĐTS/BGDTN – ngày 16-12-2014 của Ban Giáo Dục Tăng Ni Trung Ương V/v chiêu sinh khóa VII Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận;
Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận thông báo chiêu sinh khóa VII (2015-2018), cụ thể như sau:
I. Đối tượng tuyển sinh: tăng, ni sinh trong và ngoài tỉnh, từ 16 tuổi trở lên  đã có bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương.
II. Hồ sơ tuyển sinh:
- 02 đơn xin nhập học ( các tăng, ni sinh ngoại tỉnh phải có ý kiến của Ban Trị Sự Phật Giáo, trường hợp đặc biệt liên hệ nhà trường sẽ tạo điều kiện giúp đỡ)
- 02 bản sao văn bằng tốt nghiệp (có chứng thực sao y);
- 02 bản lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương
- 02 bản photo CMND
- 02 giấy giới thiệu của bổn sư 
- 03 ảnh 3x4, sau mỗi ảnh ghi rõ họ, tên, ngày sinh (tất cả 3 ảnh bỏ vào một phong bì) .
Các mẫu đơn trên có phát hành tại văn phòng Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận – số 56 đường 21 tháng 8 phường Phủ Hà, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Mẫu Hồ sơ được đính kèm sau Thông báo này, các vị có thể tải về làm hồ sơ nhập học, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận – số 56 đường 21 tháng 8 phường Phủ Hà, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

III. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ.
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 - 06- 2015.  Danh sách dự thi được niêm yết tại văn phòng nhà trường

IV. Thi tuyển sinh.
- Thời gian: 8g00  ngày 04  - 7 – 2015 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Ất Mùi)
- Địa điểm: Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận – số 56 đường 21 tháng 8 phường Phủ Hà, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
- Môn thi:  Phật pháp cơ bản trong Phật học phổ thông  quyển I và II
                  - Bài luận văn tương đương chương trình lớp 9.

V. Ngày Tập Trung  khai giảng: 8g00 ngày 3-9-2015 (nhằm ngày 21 tháng 7  năm Ất Mùi),  tăng, ni sinh trúng tuyển tập trung về  trường để sắp xếp chỗ ở và chuẩn bị khai giảng.
 
Vì  sự nghiệp giáo dục và đào tạo tăng, ni có đủ trình độ kiến thức Phật học. Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận, kính mong chư tôn  đức tăng, ni, Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh bạn và các  Ban Trị Sự  Phật Giáo các huyện, thị xã, thành phố  tích cực phổ biến rộng rãi thông báo này, tạo điều kiện cho tăng, ni sinh trên bước đường tu học.
 
Kính chúc chư tôn đức tăng, ni, Phật sự viên thành.
 
                                                                                     
Nơi nhận.                                                                  TM. BAN GIÁM HIỆU                             
- Như trên;                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giáo Dục Tăng- Ni Trung Ương             
- Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ-tỉnh
- Phòng PA 88 Công An Tỉnh Ninh Thuận            
- lưu: vp.
                                                                            Thượng tọa THÍCH HẠNH THỂ
 
 Ghi chú: mọi chi tiết liên hệ:
ĐĐ. Thích Giác Nguyên -   01284343744
SC. Thích Nữ Chơn Đăng- 0974881788
                                 ĐT. 068.3824300

--------------------------------------------

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                          ĐƠN XIN NHẬP HỌC
                         Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận  khóa VII ( 2015- 2018)
 
                      Kính gửi : Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận
              
Con pháp danh là:  …………………………..……………….Thế danh:………………………………………………
Ngày sinh: …………..tháng…………….năm……………
Nơi sinh:   ………....……………………….huyện ………………………… …….tỉnh …………………………….
Giấy CMND số ……….……………………cấp ngày…… ………...……………………tại…………..…………….
Hộ khẩu thường trú:…………… ………………………………..…………….………..……………………………..
Hiện tu học tại chùa,tịnh xá: ………………………………...…….…………………………………………………
Xuất gia ngày: ………  tháng: ……………năm………………
Tại chùa, tịnh xá: ………………xã (phường)………………..Huyện (thành phố): …………….tỉnh………………
Bổn sư   : ……………………………………………..Y chỉ sư : ……………………………….……………………
Đã thọ giới: …………………  tại giới đàn: ……………………….. ngày ……….tháng ………..năm…………..
Trình độ học vấn: ………………………      
Nay con làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu Trường cho con được ghi danh theo học khóa VII  (2015-2018) tại Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận.
Con xin hứa nếu được theo học con sẽ thực hiện đúng nội quy của nhà trường và cố gắng tu học để phụng sự  đạo pháp và dân tộc
         Kính mong Ban Giám Hiệu Trường chấp thuận.                                  

Ghi chú:  hồ sơ gồm có:                                                           Ngày …….Tháng ……..năm 2015
     - Đơn xin nhập học: 02 bản                                                                      Kính Đơn
    - Sơ yếu lý lịch      : 02 bản
    - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,THCS  hoặc tương đương  có công chứng): 02 bản
    - Ảnh 3 x 4( chụp chính diện): 03 ảnh -CMND photo: 02 bản
    - Giấy bảo lãnh của bổn sư: 2 bản
    Ý Kiến Bổn Sư(Hoặc Y Chỉ Sư)
............................................................................................................................
............................................................................................................................              
………………ngày …….……tháng…………năm 2015                                                                                  
                         Bổn Sư (Y Chỉ Sư)
 
 
 
 
Ý Kiến Của Ban Trị Sự Phật Giáo  Tỉnh (Nếu Tăng, Ni Sinh Ngoài Tỉnh)
............................................................................................................................
............................................................................................................................

---------------------------------------
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
                                   Sơ
Yếu Lý Lịch Tăng Ni Sinh

Họ và tên:……………………………….……..………………Pháp danh:…....…………………...........
Ngày tháng năm sinh:………..……………….......nơi sinh:……….....………………….………...……
CMDN số:…………….............…Ngày …………tháng ………… năm…………cấp tại ……………..
Hộ khẩu thường trú:………………………..………………………..…………………………….............
Trình độ học vấn :……………………Ngày và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ):……………….................
……………………………………………………………………………………………………...................
Hiện tu học tại chùa…………………………………………………..………………………….................
Đã thọ giới :…………….....ngày ……….tháng …….năm…………Tại giới đàn:….....……năm……….
Bổn sư hay y chỉ sư:…………………………….……………………..…………………………

Quan hệ gia đình
Họ và tên cha…………………….............………sinh năm………………Nghề nghiệp…………...…….
Hiện ở tại:………………………….…………………………….……………..............…………………....
Họ và tên mẹ:……………………..…….......... …sinh năm………………Nghề nghiệp………………...
Hiện ở tại:……………………………….……………...………………………………...............………….
Anh chị em ruột (hiện nay làm gì, ở đâu):
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….......……..
Tóm tắt bản thân từ 10 tuổi đến nay
……………………………………………………………………………………………......…………………
………………………………………………………………………………………………......………………
………………………………………………………………………………………………......………………
…………………………………………………………………………………………………......……………
…………………………………………………………………………………………………......……………
…………………………………………………………………………………………………......……………
……………………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………………………….......………
………………………………………………………………………………………………………......……...
Con xin cam đoan bản sơ yếu lý lịch này là đúng sự thật và xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm về lời khai trên.
                                                                  …………., ngày …   .tháng…..    năm 2015
Xác nhận của UBND xã (phường):                                      Người khai
..................................................                                 (ký và ghi rõ họ tên)
.................................................                                                                                
------------------------------------------------

 
                                          GIÁO  HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                                GIẤY BẢO LÃNH CỦA BỔN SƯ
                                      (HOẶC Y CHỈ SƯ)

Tôi đạo hiệu là: ……………………………………..…………………………..………………………………
Địa chỉ: …………...…………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………
Số điện thoại: ………..………………………………………email: ………….………… ……………………
Chức vụ hiện  nay trong Giáo hội: …………………..……………………............................................
Hiện là bổn sư (y chỉ sư) của : ………………………………………………………………………………
Tôi xin bảo lãnh cho đệ tử tôi là: ……….……………………………………........................................
Được theo học khóa VII (2015-2018 )tại Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Ninh Thuận.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành vi  đạo hạnh của đệ tử, đồng thời thường xuyên liên lạc với nhà trường  và tham dự  các phiên họp mỗi học kỳ của Ban Giám Hiệu để lắng nghe kết quả tu học  của đệ tử nhằm góp phần khuyến tấn giáo hóa đệ tử  và hỗ trợ Ban Giám Hiệu  trong công cuộc giáo dục chung của Giáo Hội.
Trân trọng cảm ơn !
       …………, ngày……..…tháng……….năm 2015
                                                                                            (ký tên và đóng dấu)
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke835261
Tổng số lần truy cập : 835261
Số lần truy cập hôm nay : 135
Số lần truy cập hôm qua : 155
Số lần truy cập tháng này : 4134
Số lần truy cập năm nay : 4134
Số trang xem hôm nay : 433
Tổng số trang được xem : 13341980
Người đang online : 9
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile