Ngày đăng: 04:54:12 09-09-2014-- Lượt xem: 10487.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Công văn của HĐTS GHPGVN về việc di dời tượng sư tử đá

Công văn của HĐTS GHPGVN về việc di dời tượng sư tử đá Ngày 3/9/2014, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn về việc di dời tượng sư tử đá gửi Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đề nghị trụ trì các chùa, cơ sở tự viện (đặc biệt là di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng) chủ động di dời, không bài trí tượng sư tử đá và linh vật không đúng với mỹ thuật truyền thống Việt Nam ra khỏi cơ sở thờ tự.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:  196 /CV-HĐTS 

V/v: Không bài trí và di dời các tượng sư tử   đá, các linh vật khác không phù hợp với mỹ thuật truyền thống Việt Nam ra khỏi các cơ sở thờ tự.

__________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

                          Kính gửi:      -  Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN
                                             -   Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

           Để gìn giữ truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc, thực hiện nội dung hội nghị giữa Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch với GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBTW MTTQVN ngày 28/8/2014, đồng thời thực hiện tinh thần nội dung công văn số: 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN yêu cầu Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Yêu cầu trụ trì các chùa, cơ sở tự viện (đặc biệt là các di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng) chủ động tổ chức di dời và không bài trí các tượng sư tử đá và các linh vật không đúng với mỹ thuật truyền thống Việt Nam ra khỏi cơ sở thờ tự, tự viện. Phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh để có nơi di chuyển đến và xử lý.

2. Hướng dẫn trụ trì các chùa, cơ sở tự viện không tiếp nhận công đức tượng sư tử đá, biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Nếu cơ sở thờ tự, tự viện nào có nhu cầu bài trí linh vật, biểu tượng cần phải liên hệ với Ban Văn hóa trung ương GHPGVN để được hướng dẫn cụ thể về hình tượng và cách bài trí theo đúng truyền thống trong kiến trúc Phật giáo Việt Nam.
Vì sự nghiệp gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, kính đề nghị quý Ban tổ chức thực hiện tốt nội dung trên./.

Trân trọng!

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ VHTTDL (ph/hợp);
- Ban TGCP (k/tường);
- Lưu VP.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ
(đã ký)

  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

su-tu-da
Sư tử đá tạo hình của Trung Quốc được đặt trước vườn tháp ở di tích chùa cổ Chân Tiên (phố Bà Triệu, Hà Nội). Ảnh: Quý Đoàn.

Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke835264
Tổng số lần truy cập : 835264
Số lần truy cập hôm nay : 138
Số lần truy cập hôm qua : 155
Số lần truy cập tháng này : 4137
Số lần truy cập năm nay : 4137
Số trang xem hôm nay : 471
Tổng số trang được xem : 13342018
Người đang online : 1
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile