Ngày đăng: 09:52:52 25-01-2016-- Lượt xem: 43272.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Giới thiệu 5 tập thơ Hoa Đạo Pháp của tác giả Mặc Giang

Giới thiệu 5 tập thơ Hoa Đạo Pháp của tác giả Mặc Giang Xin giới thiệu đến quý độc giả 10 tập thơ Hoa Đạo Pháp, từ tập 1 đến tập 10, mỗi tập như thế lại có mười bài. Lần này, chúng tôi xin giới thiệu 5 tập thơ của tác giả Mặc Giang ( TT Thích Nhật Tân) Trong tập 1 gồm có các bài: Hoa Ngũ Giới, Hoa Bát Chánh Đạo, Hoa Tứ Diệu Đế, Hoa Diệu Liên, Hoa Thanh Tịnh, Hoa Thập Nhị Nhân Duyên, Hoa Thập Thiện, Hoa Lục Độ, Hoa Niệm Phật,và Hoa Sám Hối

Cùng chuyên mục:
>>
Giới thiệu phần hai 5 tập thơ Hoa Đạo Pháp của tác giả Mặc Giang
>> Những bài ngâm thơ về Cha mẹ của Thi sĩ Mặc Giang
>>
Việt Nam Thi Sử Hùng Ca - TNT Mặc Giang

-----------
TẬP 1
Hoa Ngũ Giới

Tháng 5 – 2008
 
Hoa Ngũ Giới, nở năm màu sắc thắm
Cho mọi người trên khắp cõi trần gian
Đi đến đâu đều tỏa ánh đạo vàng
Chan từ ái, hòa tin yêu, sự sống
 
Hoa Ngũ Giới, thuở ban sơ qui ngưỡng
Bước đầu tiên, và là nấc sau cùng
Dù vào ra muôn kiếp đến vô chung
Vẫn không ngại chốn tam đồ bát nạn
 
Được thân người, tuy rằng thật rất khó
Chỉ cần mang Hoa Ngũ Giới, là được thân người
Mười lần một là mười, trăm lần một hay mười mươi
Hơn đinh đóng cột, không trật mảy may tơ tóc
 
Hoa Ngũ Giới, quyết nâng niu em nhé
Dễ như chơi, ăn ớt vẫn còn cay
Em biết không, hoa ngũ giới đây này
Em gìn giữ cho trọn đời tươi đẹp
 
Không sát sanh, là không giết, không tán đồng sự giết
Đã có thân, có mạng, sao không đau
Dù con người, con vật, cũng thế thôi
Lớn hay nhỏ, vẫn mang danh một kiếp
 
Không trộm cắp, vật chất có gì mà trộm cắp
Ai không nghe, vật chất của ngoài thân
Ngay cái thân, còn gìn giữ không xong
Thì vật chất chỉ là phương tiện sống
 
Không tà dâm, để làm đẹp chánh hạnh
Sống trong đời, hạnh phúc, ai không mong
Thì tà dâm như bèo bọt trôi sông 
Tội tình chi mà nổi chìm sóng gió
 
Không nói dối, thật dễ, đâu có khó
Đời có sao nói vậy, chẳng ba hoa
Chẳng nói thêm, nói bớt, thêu dệt, chua ngoa
Hoa ái ngữ, nằm trên đầu môi chót lưỡi
 
Không uống rượu, là không say sưa lúy túy
Không tạc thù lựa nhựa sớm tối lê thê
Gục ngã trong nhà, mà lè nhè không biết đường về
Bất cứ chất men gì, cũng làm mờ trí tuệ
 
Hoa Ngũ Giới, tức sát, đạo, dâm, vọng, tửu
Một rằng không, mà hai cũng rằng không
Ba rằng không, mà bốn cũng chẳng mong
Năm biến mất, hũ chìm không mở nắp
 
Hoa Ngũ Giới tặng cuộc đời tươi đẹp
Chuyển con người thành mẫu mực noi gương
Giàu lòng nhân, mở từ ái yêu thương
Mang hạnh phúc, trao tin yêu nhân thế.
 
Hoa Bát Chánh Đạo
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Bát Chánh Đạo, nở trên đường bát chánh
Toát thanh hương, vượt ba thế, tam đồ
Cỡi chơn không vờn vũ trụ hư vô
Có nghĩa gì Dục giới - Sắc giới - Vô Sắc giới
 
Chánh kiến, là thấy không hư dối
Chánh tư duy, một nghĩ chẳng sai lầm
Chánh ngữ, một lời nặng ngàn cân
Chánh nghiệp, thân này không tác phạm
 
Kiến, duy, ngữ, nghiệp : làm nền tảng tiến tới
Chánh mạng, một đời này quyết làm nên
Chánh tinh tấn, đi đi mãi vô cùng
Niệm và Định, không mông lung thất tán
 
Có khó không, mà chần chừ hứa hẹn
Hèn chi, từ vô thỉ đã trầm luân
Đến hôm nay, còn lần lữa bâng khuâng
Con đường đạo, tuy bằng, song khó dắt
 
Là chánh đạo, không có con đường tắt
Không nói xuôi, không nói ngược, dọc ngang
Giữa thanh thiên bạch nhựt, thật rõ ràng
Không mê hoặc ỡm ờ ru bóng tối
 
Hoa Bát Chánh Đạo, muôn đời diệu vợi
Đức từ bi, muôn thuở, ngát thơm hương
Cứu chúng sanh trên sáu nẻo ba đường
Khi tới đích, đều dung thông quy nhất
 
Hoa Bát Chánh Đạo, em gắn lên mái tóc
Sen tám cánh, chị gắn trên nụ cười
Đường chánh đạo, xin hiến tặng mọi người
Cho đến lúc không còn ai thống khổ.
 
Hoa Tứ Diệu Đế
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Tứ Diệu Đế bắt đầu vườn Lộc Uyển
Xoay bánh xe chánh pháp, chuyển pháp luân
Độ năm anh em Ông Kiều Trần Như
Dần lan rộng thành Ba rừng Giáo Lý
 
Đây là khổ, đây là khổ đế
Đó là tập, đó là tập đế
Đây là diệt, đây là diệt đế
Đó là đạo, đó là đạo đế
 
Khổ là gì, cuộc đời tại sao là biển khổ
Bởi nhiễm ô, huân tập tự xưa nay
Tập càng huân, thì khổ lại càng dày
Như bóng theo hình, như vang theo tiếng
 
Diệt là gì, cái gì là diệt đế
Đạo là đường, do kẻ quyết lòng đi
Khi đã đi, đừng có móng cầu chi
Đi đến chỗ không đi, sẽ không còn hỏi nữa
 
Mười phương tam thế, Ba đời Chư Phật, cũng thế
Lục phàm, Tứ Thánh, vốn chẳng khác chi nhau
Khi bắt đầu tu, thì có trước có sau
Nhưng khi chứng ngộ, thì không sau không trước
 
Hoa Tứ Diệu Đế, không tìm cầu, vướng mắc
Không tam đồ, bát nạn khổ cu ly
Biết nhận chân trước mắt, cứ như thế mà đi
Hoa Tứ Diệu Đế thơm hương đường giải thoát.
 
Hoa Diệu Liên
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Diệu Liên giữa hằng sa pháp giới
Không nơi nào, không hiện hữu pháp thân
Không nơi nào, không tánh thể toàn chân
Bất luận thượng hạ, đông tây, nam bắc
 
Hoa Diệu Liên nở giữa đầm lầy nước đọng
Giữa sông sâu, biển cả, ao hồ
Giữa núi rừng, sa mạc, đồng khô
Xuân hạ thu đông, bốn mùa thơm ngát
 
Hoa Diệu Liên, không giàu nghèo tiểu tiết
Không sang hèn, học vị, quan dân
Diện mục xưa nay, ai cũng có phần
Không thưởng phạt, xin cho, ban phát
 
Hoa Diệu Liên, chứng đạo ca, gió hát
Ngát hương lành vi diệu bóng từ quang
Thoát lằn ranh giới tuyến, phủ ba ngàn
Ao báu hay Liên Trì, chỉ là ngôn từ tùy thế
 
Em vốn có một bông hoa chơn thể
Anh vốn có một bông hoa chơn thường
Chị vốn có một bông hoa ngát hương
Đó chính là Hoa Diệu Liên hằng hữu
 
Đừng tìm kiếm nơi thâm sơn cùng cốc
Đừng kiếm tìm giữa phố thị giàu sang
Chỉ cần trụ tâm, phản kỷ hồi quan
Là đã ngự Đài Diệu Liên vô nhiễm.
 
Hoa Thanh Tịnh
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Thanh Tịnh mọc trên đầm lầy tam thế
Không nhiễm ô triền phược những vô thường
Không phiêu trầm hôn ám những tang thương
Vẫn an nhiên tỏa thanh hương bát ngát
 
Hoa Thanh Tịnh vào tam đồ bát nạn
Làm tấm gương vạn hữu rọi chân như
Dẫm phù sinh, lộ chân tướng thật – hư
Trang trải hạnh độ tha reo pháp giới
 
Hoa Thanh Tịnh vượt không thời ba cõi
Không giảm tăng, cũ mới, trong ngoài
Không biển sông, cát đá, núi đồi
Vô nhiễm trước nhân ngã, kệch thô, vi tế
 
Hoa Thanh Tịnh hằng châu viên tánh thể
Vốn chơn thường miên viễn tự xưa nay
Bởi phù sinh quên bẵng mất mặt mày
Nên lặn lội tìm bản tâm vô trụ
 
Hoa Thanh Tịnh ngát hương tòa điều ngự
Tỏa thường lạc ngã tịnh tánh Như Lai
Trùm pháp giới, vốn tịch tịnh, không hai
Không bỉ thử giữa mất còn, sinh diệt
 
Hoa Thanh Tịnh, rộ Liên Trì, ao báu
Mỗi hành giả đều có sẵn diệu liên
Tùy căn cơ, tạm gọi vàng, đỏ, trắng, xanh
Đưa tất cả chúng sanh, về Lạc Bang pháp giới.
 
Hoa Thập Nhị Nhân Duyên
Tháng 5 – 2008
 
Nhân duyên, thập nhị, mười hai
Nhân sinh, vũ trụ, kéo dài vô biên
Mười hai móc xích oan khiên
Đã từ vô thỉ, nối liền vô chung
Vô minh, tự thuở vô cùng
Hành, vi tác tạo, điệp trùng trầm kha
Thức, như tâm ý là nhà
Danh sắc, tên gọi vào ra luân hồi
Lục nhập, cứ thế lên ngôi
Xúc, khơi mộng mị tô bồi lợi danh
Thọ, nhận, thụ hưởng tranh giành
Ái, yêu, nhân ảnh, treo cành tầm không
Thủ, thừa bèo bọt trôi sông
Hữu, không với có, bềnh bồng trôi đi
Sanh, dù bất cứ thân gì
Lão tử, cát bụi, tư nghì hồn ai
Nhân duyên, thập nhị, mười hai
Trầm luân biển khổ miệt mài xưa nay
Chỉ cần một móc, lìa ngay
Mười hai đứt đoạn, tỏ bày nào hơn
Cánh hoa Thập Nhị điểm son
Như trăng mười sáu vuông tròn nhân duyên
Tinh anh nét ngọc tay tiên
Phiêu du cỡi hạc khắp miền tử sinh
Kìa ai đứng đó vương hình
Nhân duyên thập nhị như mình với ta.
 
Hoa Thập Thiện
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Thập Thiện nở trên đường thiên giới
Hưởng thanh nhàn tiên cảnh chốn thiên thai
Sống lạc an thượng thặng cõi phương đài
Kiếp kiếp thọ cho đến khi phước tận
 
Hoa Thập Thiện phát sinh từ cội gốc
Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba
Mười nấc thang, ôi là lá là hoa
Ai thực hiện, được người người thương mến
 
Thân có ba, đi tới bờ tới bến
Không sát đạo dâm, làm cây hạnh tu thân
Mang tin yêu hòa ái cho thế nhân
Không còn những tương tàn, thương đau, đổ nát
 
Miệng có bốn, là cung đàn ca hát
Vút cao ngần, bốn âm hưởng triệt tiêu
Nói dối, nói ác, thêu dệt, hai chiều
Không động tới, là thanh âm vi diệu
 
Ý có ba, chính là nguồn căn đồng điệu
Tham sân si, cội gốc để phát sanh
Chặt đứt rồi, không còn một tơ mành
Cả nhơn thiên đều xưng dương tán thán
 
Hoa Thập Thiện, anh vẫy vùng bốn biển
Chị cưu mang, đem trang trải cho đời
Em tươi cười tô thắm khắp nơi nơi
Cõi trần gian sẽ an lành muôn thuở
 
Hoa Thập Thiện, xin người người ghi nhớ
Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba
Thì thế nhân không còn thống nỗi ta bà
Nẻo thiên thai vén khung rèm mở cửa.
 
Hoa Lục Độ
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Lục Độ nở trên đường Bồ Tát
Kết tinh hoa vạn hạnh cứu muôn loài
Dong thuyền từ trên vạn lý trùng khơi
Đưa tất cả chúng sanh về bờ giác
 
Hoa Lục Độ, trên thượng cầu Phật đạo
Mang hạnh nguyền, dưới hạ hóa chúng sinh
Càng giác tha, càng tự độ chính mình
Hai công hạnh, duyên tròn đầy viên mãn
 
Bố thí độ, không còn người nhận người cho, mới là bố thí
Trì giới độ, nhiếp luật nghi, thiện pháp, nhiêu ích hữu tình
Nhẫn nhục độ, lửa càng nung, vàng càng sáng lung linh
Ba độ tựu, chuyển thành sen ba cánh
 
Ba độ nữa, thành lục độ vạn hạnh
Tinh tấn đi, không còn đích sau cùng
Thiền định chuyên, không còn điểm mông lung
Trí tuệ chiếu khắp ba ngàn thế giới
 
Hoa Lục Độ kết đài sen sáu nẻo
Ngát hương thơm, tỏa diệu lý ba đường
Phủ đức từ, ban pháp nhủ thanh lương
Chúng sanh vô số lượng đều bạn lữ
 
Hoa Lục Độ gắn châu thân kỳ tú
Trụ tâm như, tròn thể tánh châu viên
Ta bước đi trong diệu hữu vô biên
Reo tiếng hát vô ưu Bồ Tát đạo.
 
Hoa Niệm Phật
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Niệm Phật nở vườn tâm em nhé
Nở ngày đêm, sáng tối, đủ sáu thời
Nở mọi nơi, dù đi đứng nằm ngồi
Bỏ chữ quên, chỉ còn một chữ nhớ
 
A Di Đà, gắn liền theo hơi thở
Phật A Di, niệm niệm trên làn môi
Nhớ trong tâm, trong lời nói tiếng cười
Niệm vô niệm, đó là tâm thất tán
 
Anh niệm tiếng Di Đà trên ghềnh ráng
Chị niệm tiếng Di Đà giữa bờ dâu
Em niệm tiếng Di Đà buổi kinh cầu
Là kết tạo duyên lành sen chín phẩm
 
Hoa Niệm Phật nở một đời tinh tấn
Một kiếp này xin gìn giữ nâng niu
Thật trong lành và tròn vẹn tin yêu
Ta bà khổ biến thành Tây Phương cảnh
 
Hoa Niệm Phật ươm trong vườn thể tánh
Chỉ một câu : lục tự Di Đà
Là xa lìa phiền não trần sa
Thoát sinh tử, liễu sanh bờ bỉ ngạn
 
Hoa Niệm Phật tựu liên trì ao báu
Cùng Bồ Tát bạn hữu kết đài sen
Hởi chúng sanh trên khắp nẻo mọi miền
Hoa Niệm Phật, chắp tay hoa đồng niệm
 
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật, Nam Mô …
 
Hoa Sám Hối
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Sám Hối, nở trên cây nghiệp chướng
Ba gốc phần căn cội tự xưa nay
Không sám năng, hối quá, tội càng dày
Sâu thăm thẳm khởi từ thân miệng ý
 
Hoa Sám Hối, tỏa hương thơm tàm quý
Đời, không biết tàm biết quý, khổ lắm thay
Người, không biết tàm biết quý, oan nghiệt thay
Lương tâm đã dày vò, nghiệp báo tránh đâu thoát
 
Sao không biết gieo nhân là gặt quả
Sao không lường nghiệp dĩ vốn đeo mang
Khói theo lửa, bóng theo hình, tiếng theo vang
Đã gây tạo, chạy trời, sao khỏi nắng
 
Mình gây ra thì tự mình phải gánh
Không ai mang, ai gánh thế, được đâu
Dù thân sơ, cũng không thể mong cầu
Đến khi trả, đành khoanh tay đứng ngó
 
Đừng cho rằng tội lỗi mình không có
Từ xưa nay vốn chồng chất hằng sa
Lại còn gây bao thống nỗi ta bà
“Thiện ác, đáo đầu, chung hữu báo”
 
Xin chắp tay, nâng đóa Hoa Sám Hối
Tội tâm làm, xin sám hối từ tâm
Sám hối miệng, rồi sám hối đến thân
Ba cửa ngõ sáng ngần trăng mười sáu
 
Hoa Sám Hối kết liên trì ao báu
Tâm tịnh rồi. tội chướng tất liền tiêu
Một đài sen vút trên đỉnh nguyên siêu
Cao đẹp quá, ôi đài sen mầu nhiệm.
------------------
TẬP 2:
Hoa Quy Y

Tháng 5 – 2008
 
Hoa Quy Y nở trên núi vi diệu
Đỉnh Linh Sơn chót vót khỏi ba ngàn
Đỉnh Diệu Cao tỏa rạng ánh đạo vàng
Đỉnh Tu Di trùm hằng sa thế giới
 
Quy y Phật, Đấng Cha Lành muôn loại
Quy y Pháp, ngời đuốc tuệ pháp vương
Quy y Tăng, hòa đại chúng tựa nương
Reo ánh Đạo Từ Bi đường chuyển hóa
 
Hoa Quy Y nở trên thuyền bát nhã
Đưa chúng sanh vượt thoát biển trầm luân
Không còn mang những phiền não nghiệp duyên
Bờ bỉ ngạn kết đài sen bát ngát
 
Quy y Phật, chặt đứt đường địa ngục
Quy y Pháp, lánh xa đường ngạ quỉ
Quy y Tăng, chấm dứt nẻo súc sanh
Ba Quy Y đoạn lìa ba đường dữ
 
Hoa Quy Y tỏa sắc màu rực rỡ
Màu vô nhiễm đẹp nhất cõi trần gian
Ngát hương thơm trong sắc thể đạo vàng
Mang gương hạnh vào ra trong ba cõi
 
Hiến cuộc đời chân thiện mỹ
Tặng người người biết yêu thương
Hoa Quy Y đẹp phi thường
Hướng về ba ngôi Tam Bảo
 
Không còn bi thương áo não
Không còn ai oán sầu đau
Nắm tay dìu dắt qua cầu
Biển khổ sông mê tan biến
 
Em hãy mang Hoa Quy Y, lên thuyền từ hóa chuyển
Chị hãy mang Hoa Quy Y, đi phụng hiến cho đời
Anh hãy mang Hoa Quy Y, đi khắp mọi vòm trời
Cùng gieo rắc Ánh Đạo Vàng cho khắp lòng nhân thế.
 
Hoa Tam Bảo
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Tam Bảo ngát hương Ba Ngôi Báu
Khắp mười phương pháp giới đều tôn thờ
Khắp nhân thiên đều hướng vọng Nam Mô
Đồng rung chuyển trên ba đường sáu nẻo
 
Hoa Tam Bảo, gắn trên tòa Điều Ngự
Phật, từ bi hàm tiếu đóa vô ưu
Pháp, con đường chánh đạo mãi truyền lưu
Tăng, tập thể của những ai quay về tỉnh thức
 
Phật, tự giác giác tha giác hạnh, qui nhất 
Pháp, ba rừng giáo lý tuyệt diệu, pháp vương
Tăng, tứ thánh lục phàm ngưỡng nguyện, lên đường
Tự độ, độ tha, châu viên quả mãn
 
Hoa Tam Bảo, mười phương ba cõi tán thán
Hoa Tam Bảo, sáu nẻo ba đường đồng quy
Phật Pháp Tăng, ba ngôi báu vô nghì
Không một bông hoa nào trên trần gian có thể sánh
 
Quỷ dữ, ma vương, còn đê đầu đảnh lễ
Thiên thần, quỉ vật, còn khuất phục quy y
Tam đồ, bát nạn, nào có nghĩa lý gì
Hỡi chúng sanh, hãy mau mau tỉnh ngộ
 
Vì bất giác, nên khổ đau từ độ
Khởi vọng tâm, vọng niệm thuở vô minh
Đã quên mình, quên mất cả tánh linh
Nổi chìm mãi trên dọc đường sinh tử
 
Vì bất giác, khổ đau từ vô thỉ
Không biết nghe, đau khổ đến vô chung
Không biết tu, đau khổ đến vô cùng
Nghiệp dĩ gây, chạy trời sao khỏi nắng
 
Xin tặng đời, một bông hoa sen trắng
Xin tặng người, một đóa ngát diệu liên
Xin trao nhau Hoa Tam Bảo châu viên
Ba Ngôi Báu kết đài vô thượng giác.
 
Hoa Ăn Chay
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Ăn Chay, không vương mùi thịt cá
Tỏa đức từ, ban hương vị hiếu sinh
Mạng sống của ai, cũng giống như mình
Không vì nuôi thân, vô tình xúc phạm
 
Hoa Ăn Chay, dù núi sâu rừng thẳm
Dù biển sông, ao lạch, ruộng đồng
Cái nghiệp sát, sẽ đứng lại, quay lưng
Người và vật, xin ngừng tay vấy máu
 
Hoa Ăn Chay lan xa qua bờ dậu
Mang tin yêu hòa ái đến mọi nhà
Toát hương lành dịu ngọt khắp gần xa
Ai ai cũng thấm từ bi đức độ
 
Hoa Ăn Chay, Thân, tỏa đức từ cứu khổ
Miệng, tỏa đức từ, ái ngữ, hiền lương
Ý, tỏa đức từ, cam lộ pháp vương
Làm động lực trên hành trình thánh đức
 
Xin cho em một bông hoa đẹp nhất
Xin cho anh một bông hoa dấu yêu
Mỗi tháng đều chưng, cẩn trọng nâng niu
Dù hai, bốn, sáu, hay càng nhiều càng quý
 
Hoa Ăn Chay, đưa em về thiện mỹ
Đưa anh về, tìm lại mái nhà xưa
Đã lâu rồi để nắng đổ dầm mưa
Dắt dìu nhau, ôi, nhà xưa ta đó !
 
Hoa Bát Phong
Tháng 5 – 2008
 
Ngọn bát phong trước tám chiều lộng gió
Làm ngửa nghiêng, điên đảo cõi trần gian
Mang tỵ hiềm, cừu hận khắp nhân gian
Chỉ những ai trượng phu mới thoát khỏi
 
Cao quý thay, bát phong không động tới
Hạnh phúc thay, bát phong thoảng hư không
An lành thay, bát phong tựa lông hồng
Thọ lạc thay, bát phong, hoa đom đóm
 
LỢI, đứng ngoài cửa, không móng cầu chào đón
SUY, giảm thiệt thua, không cất bước vào nhà
HUỶ, bán sau lưng, mất hút tự ngàn xa
DỰ, khen sau lưng, như bèo mây nhân ảnh
 
XƯNG, khen trước mặt, gởi bên bờ rau đắng
CƠ, chê trước mặt, nằm lại cuối vườn cay
KHỔ, đau có gì đâu, như gió thoảng mây bay
LẠC, vui có gì đâu, như bèo trôi mây nước
 
Ngọn bát phong sẽ quy đầu bái phục
Trên đồi cao, ca hát gió bát phong
Cuộc đời ta sẽ thánh thoát đẹp trong
Giữa lồng lộng trăng vàng, ngàn sao lấp lánh
 
Hoa Bát Phong không bán
Hoa Bát Phong không mua
Thong dong khắp bốn mùa
Như trời xanh mây trắng.
 
Hoa Lục Hòa
Tháng 5 – 2008
 
Lục Hòa, sáu pháp mở ra
Bảo ban tứ chúng trong nhà Như Lai
Tăng Ni thanh thoát phương đài
Thiền môn nghiêm tịnh, thiện tai thời thời
Thân Hòa Đồng Trụ, một nơi
Nâu sồng áo vải, mặn mòi tương chao
Giới Hòa Đồng Tu, đẹp sao
Giữ gìn tánh thể thanh cao trong ngần
Khẩu Hòa Vô Tránh, tương lân
Hư danh giả tướng, phong trần bụi bay
Kiến Hòa Đồng Giải, tỏ bày
Trao nhau, đón nhận lời hay trau mình
Ý Hòa Đồng Duyệt, quang minh
Vị thân không nệ, vị tình không câu
Lợi Hòa Đồng Quân, cơ cầu
Hạt muối cũng sẻ, hạt châu cũng đồng
Sáu điều, như tiếng chuông ngân
Hỷ hoan tứ chúng, dự phần tiến tu
Lục Hòa, như cánh thiên thư
Vô nhiễm trần cấu, vô dư niết bàn
Phật Đà răn dạy bảo ban
Thượng hoằng Phật đạo, hạ hoằng chúng sanh
Một phương thế giới an lành
Mười phương thế giới thanh thanh vô cùng
Lục Hòa, tứ chúng chia chung
Trên đường giải thoát tương dung Thánh – phàm
Trao nhau một đóa hoa Đàm
Ngàn năm rực sáng Đạo Vàng Từ Bi.
 
Hoa Tứ Nhiếp Pháp
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Tứ Nhiếp Pháp, tuyệt vời
Thăng hoa đạo lý, thuyền đời đơm bông
Đẹp như nước chảy muôn sông
Trong như nắng sớm, hoa đồng ngậm sương
Một là BỐ THÍ, vô lường
Tài thí, pháp thí, tỏ tường thâm sâu
Còn Vô Úy Thí nhiệm mầu
Đến đi không ngại thuẫn mâu ta bà
Hai là ÁI NGỮ, tinh hoa
Nhất ngôn ký xuất, hằng sa vui mừng
Pháp âm, pháp vũ, pháp vân
Một cơn mưa pháp, đức ân vô vàn
Ba là LỢI HÀNH, chứa chan
Đói no, ấm lạnh, cơ hàn, phồn vinh
Sợi tơ, cũng sẻ đồng tình
Sợi tóc, cũng sẻ cho mình cùng ta
Bốn là ĐỒNG SỰ, gần xa
Đồng thuyền, đồng đội trong nhà Như Lai
Khi thời, nhập thế chẳng phai
Khi thời, xuất thế hoa cài điểm son
Hoa Tứ Nhiếp Pháp vẹn toàn
Hỡi người hành giả, trăng tròn thiên thu.
 
Hoa Ngũ Căn
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Ngũ Căn, gốc đây rồi
Nếu không có gốc, sóng mòi biển đông
Hỏi rùa, thử có mấy lông
Hỏi thỏ, thử có sừng không, lạ kỳ
Ngũ căn, năm gốc là chi
TÍN, vững chắc, không có gì đổi thay
TẤN, cột trụ, không lung lay
NIỆM, kiên cố, không mảy may hôn trầm
ĐỊNH, nhất tâm, đến vô tâm
HUỆ, tự chiếu, tỏa sáng ngần hư vô
Vũ trụ kia, vẫn hằng mơ
Trăng sao kia, vẫn trông chờ, từ lâu
Hoa Ngũ Căn, thật nhiệm mầu
Mười phương thế giới bắc cầu lại qua
Hoa Ngũ Căn, chính là nhà
Khởi từ nguồn cội, vào ra vô cùng
Hoa Ngũ Căn, vượt thỉ chung
Đến khi khép cửa muôn trùng hư vô
Ngũ Căn xếp gốc tàn khô
Rụng rơi năm cánh, vô bờ Tạng Hoa.
 
Hoa Ngũ Lực
Tháng 5 - 2008
 
Ngũ Lực, sức tỏa tinh hoa
Ươm mơ, kết nụ, phát lòa, thơm hương
Chính là động lực lên đường
Một phương không ngại, mười phương không màng
Nội công thâm hậu điểm trang
Muôn trùng thiên lý, băng ngàn sá chi
TÍN LỰC, sắt đá vô nghì
Kim cương chẳng bể, thau chì chẳng hoen
TẤN LỰC, dũng mãnh vô song
Núi cao không khuất, biển đông không sờn
NIỆM LỰC, dấu ấn sắt son
Vòng tròn còn thẹn, trăng tròn còn e
ĐỊNH LỰC, bất động im re
Chín năm diện bích, nín khe núi rừng
HUỆ LỰC, phổ chiếu vô cùng
Cửa tùng mở toát muôn trùng thiều quang
Bông Hoa Ngũ Lực, óng vàng
Ngàn năm xưa cũng như ngàn năm sau
Kinh qua vạn lý tinh cầu
Hằng sa pháp giới trên đầu hạt sương
Rạng soi đạo lý chơn thường
Du thuyền bát nhã thanh lương tuyệt vời
Dâng Hoa Ngũ Lực độ đời
Trầm mê biển khổ, hỡi người thế nhân.
 
Hoa Tứ Niệm Xứ
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Tứ Niệm Xứ nhiệm mầu
Bao trùm vũ trụ, gồm thâu ta bà
Mười phương thế giới hằng sa
Sắc không còn mất sương pha đầu cành
Lậu thô vi tế mong manh
Ba đường sáu nẻo loanh quanh luân hồi
Bông Hoa Niệm Xứ nhiệm mầu
Nhận chân tỉnh ngộ bắc cầu lại qua
Quán Thân Bất Tịnh, trầm kha
Bao nhiêu cấu uế đẫy đà bi thương
Lại đeo Tâm ý Vô Thường
Tâm viên ý mã, biết lường sao đây
Quán Pháp Vô Ngã, gió bay
Muôn phương ngàn hướng lay lay vô chừng
Quán Thọ Thị Khổ, điệp trùng
Vô thỉ cũng thế, vô chung khác gì
Đóa hoa Niệm Xứ vô nghì
Gắn trên chơn thể đến đi vô cùng
Không còn trước mặt sau lưng
Không còn vọng niệm mông lung hão huyền
Cỡi trên sóng bạc du thuyền
Vào ra bốn biển, chim chuyền xa đưa
Bức thềm vũ trụ mành thưa
Đeo Hoa Niệm Xứ còn thừa không gian
Ngàn xưa pháp cổ âm vang
Ngàn sau vang vọng đạo vàng từ bi.
 
Hoa Tứ Chánh Cần
Tháng 5 – 2008
 
Chánh Cần thẳng tắp lên đường
Bước trên đại lộ lo lường mà chi
Chánh Cần thăng tiến cứ đi
Muôn phương ngàn hướng một ly không màng
Con đường Tứ Thánh thênh thang
Con đường cứu khổ mênh mang vô bờ
Chánh Cần đừng có vật vờ
Điều ác tận diệt từ thời đã sanh
Đến thời có thể sẽ sanh
Cũng đem cắt đứt chỉ mành treo chuông
Căn lành vốn ở tình thương
Đã, đang, và sẽ vun trồng tinh chuyên
Đò ngang, sẵn có con thuyền
Tay chèo bát nhã trùng tuyên vô cùng
Chánh Cần rực sáng sắt nung
Tuy một mà bốn viên dung châu toàn
Thời gian sắc thể hao mòn
Tâm như pháp trụ không sờn một ly
Trên đường thánh đạo từ bi
Chánh Cần ghi nhớ, không gì đổi thay
Chánh Cần hoa quý trao tay
Kết tinh châu thể tháng ngày thơm hương
Chánh Cần hoa quý thanh lương
Dấu son điểm ngọc trên đường ta đi.
----------------
TẬP 3
Hoa Tứ Như Ý Túc

Tháng 5 – 2008
 
Người xưa có nói :
“Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc
Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn”
Thế gian còn thế, huống chi xuất thế gian
Ba nẻo sáu đường, bước vào ra, như ý
 
Dục như ý túc, thật vô cùng tuyệt mỹ
Đủ và đúng, còn gì nữa mong cầu
Ngày có nắng, đêm đến có canh thâu
Hè oi bức, đông về sao bảo lạnh
 
Ý như ý túc, đường bay chim vỗ cánh
Phương trời xa, tổ ấm biết nẻo về
Ở trên cao, còn hỏi đỉnh sơn khê
Thương biết mấy phong trần bao cuộc lữ
 
Tấn như ý túc, đã từ lâu du thủ
Bởi lầm mê, không biết khổ trầm luân
Hoa trên tay, lại mong mỏi mùa xuân
Nên sáu nẻo ba đường lênh đênh mãi
 
Định như ý túc, vũ trụ trong hạt cải
Vẫn còn dư, nhiều chỗ trống chưa đầy
Bởi vì không, không đến cả mảy may
Không không hữu, lấy gì mà để có
 
Tứ Như Ý Túc, treo trên đầu ngọn gió
Nhìn phướng bay, bởi gió hay phướng bay
Chùy trên tay, vỗ cái đét, im ngay
Biết mặt mũi rồi, niêm hoa vi tiếu.
 
Hoa Thất Giác Chi
Tháng 5 – 2008
 
Hoa Thất Giác Chi, cây bồ đề bảy nhánh
Vô lượng pháp môn, duy chỉ một mà thôi
Đường đi vô cùng, nhưng đến chỉ một nơi
Muôn hướng ngàn phương, nhưng điểm về không khác
 
Hoa Thất Giác Chi, bất luận cao thấp
Tùy căn cơ thích hợp để mà đi
Đừng loanh quanh lẩn quẩn chẳng ra gì
Loay hoay mãi, như dậm chân một chỗ
 
Hoa Thất Giác Chi, bảy cánh hoa bừng nở
TRẠCH PHÁP, là cánh chọn lựa rõ ràng
TINH TẤN, là cánh vượt vạn đèo ngang
HỶ, vui lên đi, cỡi sóng bạc mây ngàn
KHINH AN, nhẹ ru giữa cánh bèo không sắc
 
NIỆM, ghi nhớ mãi, đưa ta lên bờ giác
ĐỊNH, không một giây, chìm đắm bến sông mê
XẢ, đã đến nơi, hỏi chi nữa đường về
Thất Bồ Đề Phần, hay Thất Giác Chi, là thế
 
Xin tặng em, một bông hoa muôn thuở
Xin tặng anh, một bông hoa trọn đời
Ta còn nhau, trong mọi chốn mọi nơi
Bởi vì ta, còn pháp thân bất hoại
 
Hoa Thất Giác Chi, nhập thế vô cấu
Hoa Thất Giác Chi, xuất thế vô cầu
Đêm tàn, trăng rụng nơi đâu
Cành hoa trước ngõ kê đầu gối trăng !
 
 
Hoa Cứu Khổ
Tháng 6 – 2008
 
“Chúng sanh khổ, nguyền xin cứu khổ
Chúng sanh khổ, nguyền xin tự độ”
Mang tin yêu giúp ích cho đời
Mang thân thương từ ái cho người
Nơi nào thiếu vắng nụ cười
Bước đi cứu khổ cho người được vui
Nơi nào gió táp mưa vùi
Bước đi chia sẻ ngậm ngùi lầm than
“Sao vui được khi trần gian còn khổ
 Người nhân gian vui trước, ta vui sau”
Một câu thâm thúy thật sâu
Người nghe rung cảm cơ cầu tương lân
Phong trần đãi lọc phong trần
Tương ái nắng gội tương thân mưa nhuần
Đêm dài vang vọng tiếng chuông
Đá vàng cơ cảm tròn vuông vuông tròn
Cứu nhân lòng trải không sờn
Độ thế đức tỏa không mòn từ tâm
Ba mươi lại đến trăng rằm
Còn trăng mười sáu trên ngàn thanh thanh
Cuộc đời nhân ngã treo cành
Dòng đời phù phiếm bức tranh úa màu
Đi vào cửa ngõ thương đau
Dịu xoa bãi biển nương dâu bẽ bàng
Đi vào những chốn lầm than
Lắng nghe tiếng nói cơ hàn trần lao
Bông hoa cứu khổ vươn cao
Đỡ tia nắng hạn, mưa rào xót thương
Bông hoa cứu khổ bên đường
Phất phơ chiếc lá mùi sương nặng tình.
 
Hoa Phước Đức
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Phước Đức thơm hương lành diễm phúc
Cho những người trồng căn cội thiện duyên
Đức đã gieo từ thuở trước châu viên
Phước tiếp nối trong hiện tiền không dứt
 
Hoa Phước Đức thoảng hương bay ngào ngạt
Cây sum suê chim đậu hót reo cành
Dù nắng mưa che bóng mát tươi xanh
Ngọn cỏ non đỡ sương sa gió táp
 
Thiếu phước đức như cỗi cằn sỏi đá
Trông khô khan hạ nắng cháy điêu tàn
Trông lạnh lùng buốt giá kéo mùa đông
Nhựa khô cây chai sần da nức nẻ
 
Hoa phước đức tự nhiên hương lướt gió
Làm đơn sơ kết quả dễ tựu thành
Trải phong ba chẳng mấy lúc nhọc nhằn
Những nạn tai chẳng mấy khi tan tác
 
Chợt nhớ ca dao ai hát
“Người trồng cây hạnh người chơi
Ta trồng cây phúc để đời mai sau”
Người vui nước chảy qua cầu
Ta vui đức độ đêm thâu không tàn
Người đưa khách đợi đò ngang
Ta đưa cô lữ trên đàng phù sinh
Người reo phố thị phồn vinh
Ta reo thôn vắng tự tình hồn quê
Người trông lối cũ đi về
Ta trông đường mới bốn bề đi qua
Người hong sưởi ấm mái nhà
Ta hong mưa nắng ta bà thế nhân
Bông hoa phước đức ai trồng
Cội căn gốc rễ có phần thế thôi.
 
Hoa Hạnh Phúc
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Hạnh Phúc nở trên cây hạnh phúc
Cho những người diễm phúc cõi trần gian
Hưởng an vui trong cuộc sống nhân gian
Không đau khổ úa tàn pha sắc tím
 
Hoa Hạnh Phúc, không tự nhiên mà có
Phải do người biết bảo bọc dựng xây
Biết thắm tô, biết vun vén, từng ngày
Câu “Nhất sân, chi hỏa năng thiêu
vạn khoảnh công đức chi sơn”, nên nhớ
 
Hoa Hạnh Phúc, trải thời gian khốn khó
Nhưng đánh đổ, chốc lát, thế là xong
Còn nhanh hơn nước cuốn chảy trôi sông
Còn bèo hơn lục bình phơi sóng gió
 
Hoa Hạnh Phúc, trăm năm, đẹp nhĩ
Biết hổ tương, biết trân quý, nâng niu
Một cũng thế, dù cho đến chín chiều
Đừng quá quắc, đèn nhà ai nấy sáng
 
Hoa Hạnh Phúc, có khi đeo ghềnh ráng
Có khi vượt sườn dốc quanh co
Sông cách ngăn, mới quí những chuyến đò
Chèo đưa đẩy, con thuyền reo bến nước
 
Hoa Hạnh Phúc nở trên cây hạnh phúc
Ai là người diễm hạnh cõi trần gian
Ai là người bất hạnh chốn nhân gian
Tự thân mình biết vun trồng tô thắm.
 
Hoa Lục Thân
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Lục Thân nở trên cây quyến thuộc
Từ ông bà, kế đến tới mẹ cha
Từ mẹ cha, mới có anh em ta
Rồi, một đàn cháu con mai sau nữa
 
Thương biết mấy, nơi chôn nhau cắt rốn
Nhớ biết mấy, nơi tổ ấm một nhà
Vì trường đời, nên muôn nẻo chia xa
Nhưng ấm lạnh từng cơn tình ruột thịt
 
Dưới mái nhà, thuở chào đời, mở mắt
Em đã kêu tình máu mủ “u…oa”
Anh đã kêu tình cốt nhục “má…ba”
Nên đi đâu, cũng nhớ nhau khúc ruột
 
Dòng sông kia, có khi ròng khi siết
Từ đầu nguồn cho đến tận cuối sông
Em thấy không, vẫn nước một dòng sông
Anh biết không, vẫn một dòng tuôn chảy
 
Ông Bà, ngồi trên ngôi cao thờ tự
Mẹ Cha, đêm đêm xin thắp hương nguyền
Anh Em, nhiều khi trời nắng sao đêm
Mong ước sao cho con hiền cháu thảo
 
Hoa Lục Thân, ôi vô cùng quý báu
Biết bao nhiêu người tứ cố vô thân
Họ thắp đuốc tìm khắp cõi hồng trần
Tìm một người thân, không bao giờ có được
 
Thế thì anh, đừng nhìn sau ngó trước
Thế thì em, đừng ngại thiệt e hơn
Xin trọn lòng, miễn sao được vuông tròn
Hoa Lục Thân, phát tâm nguyền bồi đắp.
 
Hoa Tổ Tông
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Tổ Tông nở từ cây nguồn cội
Làm người, ai không có tổ có tông
Gỗ đá kia, chưa hẳn ở dưới đất chui lên
Cát bụi kia, chưa hẳn ở trên trời rớt xuống
 
Chim bạt gió bay về tìm tổ ấm
Lá phất phơ, còn diệp lạc quy căn
Làm con người mà quên tổ quên tông
Đánh dấu hỏi cho những ai mất gốc
 
Hoa Tổ Tông, khởi cội nguồn đẹp nhất
Từ ngàn xưa thừa tiếp đến hôm nay
Từ hôm nay lưu lại đến ngày mai
Xin gìn giữ, nâng niu, phụng thờ, trân quý
 
Ải Nam Quan, từ ngàn xa xưa ấy
Mũi Cà Mau, cũng đã mấy trăm năm
Dòng Lạc Hồng ươm mộng đẹp tơ tằm
Giống Rồng Tiên chuyển trao bao thế hệ
 
Anh hát khúc ngàn đời trên núi nhớ
Em ca lời muôn thuở bến sông thương
Tình đồng bào, nghĩa ruột thịt quê hương
Ngân vang mãi vạn lời ca tình tự
 
Làm người, ai không có Tông có Tổ
Thì em ơi, uống nước phải nhớ nguồn
Thì anh ơi, thấm nhuận mảnh giang sơn
Bao gấm vóc son vàng thêu lịch sử
 
Hoa Tổ Tông, xin dâng lên Quốc Tổ
Cúi đầu về, xin lạy Đức Hùng Vương
Ôi, Mẹ Âu, Cha Lạc, đấng nghiêm đường
Xin phủ phục trước hồn thiêng sông núi.
 
Hoa Luân Hồi
Tháng 6 – 2008
 
Luân hồi mới có thăng hoa
Xuống lên qua lại kết tòa thiên thư
Nếu không, chết dí một nơi
Dậm chân tại chỗ, muôn đời biết không
Thế, sao lại sợ hồi luân
Bởi mê, nên sợ điệp trùng trầm kha
Ba đường sáu nẻo là nhà
Không tu, nên mới ta bà thế thôi
Đã từ vô thỉ nổi trôi
Vô chung biết mấy lở bồi chờ ta
Biết tu, chỉ một sát na
Hốt nhiên có mặt trong nhà Như Lai
Luân Hồi, mang hạnh hoa cài
Vào ra sinh tử kết đài độ sanh
Luân Hồi, mang hạnh tinh anh
Ba đường sáu nẻo reo cành thùy dương
Luân Hồi, cam lộ pháp vương
Ban ân tế độ thanh lương vô cùng
Khi nào khép cửa thỉ chung
Thì ta kết thúc điệp trùng hư vô.
 
Hoa Lục Phàm
Tháng 6 – 2008
 
Lục Phàm, biết nở tâm hoa
Thì không còn nữa tam đồ khổ đau
Vô minh cuốn mất bờ dâu
Đọa đày cắt đứt nhịp cầu tử sinh
Tự mình có sẵn tánh linh
Bởi không tỉnh giác, quên mình thế thôi
Trên cao, dù mấy Từng Trời
Một khi phước tận, rụng rơi phiêu trầm
Dưới kia, Địa Ngục mấy tầng
Một khi giác ngộ, thoát vòng điêu linh
Ngạ Quỷ, ráo mán cạn tình
Bởi đeo thống hận tranh giành mà ra
Vì đâu mà có Tu La
Ma đầu biện xảo, thật thà lãng quên
Thế nào mang kiếp Súc Sinh
Hẹp hòi ích kỷ tơ tình nhỏ nhen
May mà mang kiếp Phàm Nhân
Nhờ tu năm giới được thân con người
Lục Phàm nên nhớ, ai ơi
Còn hơn cát bụi dập vùi xưa nay
Biết tu, khai ngộ hiển bày
Bản lai diện mục có ngày trổ bông
Biết tu, giải tỏa sắc không
Hai bờ không có, sắc không có gì
Bởi vùi biển khổ mê si
Nên không biết được đường đi lối về
Bờ giác nằm cạnh bến mê
Lục Phàm - Tứ Thánh cận kề tấc gang
Bên này, thống khổ lầm than
Bên kia, thanh thoát băng ngàn vô sinh.
 
Hoa Xuất Gia
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Xuất Gia nở trên đường tứ thánh
Ngát hương lành dưới bóng cả từ quang
Mang hương thơm thấm nhuận ánh đạo vàng
Gieo rắc khắp cõi ta bà kham nhẫn
 
Hoa Xuất Gia tùy căn cơ kiếp trước
Còn nếu chưa, tạo duyên hợp kiếp này
Chí xuất trần cao đẹp quá, thương thay
Đường thánh đức rộng thênh thang tiến bước
 
Xuất Thế Tục Gia, căn nhà ô trược
Đã từ lâu chìm đắm biết bao lần
Tranh hư huyễn vẽ ảo ảnh phù vân
Dây ái dục buộc ràng vô số kiếp
 
Xuất Phiền Não Gia, trùng trùng oan nghiệt
Cõi hồng trần tan tác bụi trần sa
Thì làm sao không thống nỗi trầm kha
Có thấy không, rùa mù trong biển lớn
 
Xuất Tam Giới Gia, lên bờ bỉ ngạn
Giã từ nghe bát nạn với tam đồ
Mở tung rồi cánh cửa của hư vô
Hoa chân lý nở vô sanh pháp nhẫn
 
Hoa Xuất Gia, vào nhà Như Lai tự tánh
Chứng pháp thân, nhập hoa tạng huyền môn
Trăng rằm kia, còn mười sáu trăng tròn
Thanh thoát quá, bóng đêm dài đâu nữa.
--------------
TẬP 4
Hoa Nhập Thế

Tháng 6 – 2008
 
Hoa Nhập Thế vào trần gian hư huyễn
Cứu muôn loài trong biển khổ phù sinh
Nhuộm phong sương dục nhiễm quên tánh linh
Lênh đênh mãi giữa bọt bèo mây nước
 
Hoa Nhập Thế vào dòng đời uế trược
Cho người người biết bến đục bến trong
Nhân ảnh kia, như bèo dạt trôi sông
Đừng vùi dập giữa bùn nhơ quện cáu
 
Đừng dễ duôi mà hẹn lần hẹn lữa
Đừng móng cầu mà mai đợi mốt trông
Cuộc tử sinh còn mất có rồi không
Đầu bạc hếu biết bao lần tóc trắng
 
Nghĩa địa kia, trông hoang mờ giá lạnh
Đêm đêm dài, vất vưởng bóng hồn ma
Thương sinh linh, thương cả đến thân ta
Họ với ta, cách lằn ranh bé nhỏ
 
Hoa Nhập Thế vào cuộc đời tế độ
Sống an lành trang trải vạn tình thương
Dìu dắt nhau trên thiên lý đường trường
Một khi biết quay đầu là bỉ ngạn
 
Hoa Nhập Thế vào trần gian cứu khổ
Đưa người người mất hút nẻo đường xa
Đã từ lâu lưu lạc bỏ quên nhà
Đưa nhau về, mái hồng tươi bếp lửa.
 
Hoa Tứ Thánh
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Như Lai, kết tòa vô thượng giác
Khắp mười phương tam thế đến vô cùng
Đạo nhiệm mầu, bất luận vô thỉ vô chung
Độ, độ tận chúng sanh, là bản hoài Chư Phật
 
Hoa Bồ Tát, cứu muôn loài giải thoát
Mang lục độ vạn hạnh đi muôn phương
Cứu chúng sanh không còn tiếng kêu thương
Đáo bỉ ngạn, vượt qua thuyền bát nhã
 
Hoa Duyên Giác, tự chứng ngộ, vô học
Quán duyên sinh độc chiếu vô thượng thừa
Mây chập chùng trĩu nặng tự nhiên mưa
Bóng đêm tắt, vầng dương bừng tỏa nắng
 
Hoa Thanh Văn, sống độc cư, thiền quán
Từ hữu tâm, thấu suốt đến vô tâm
Đêm mười lăm, còn hỏi chi trăng rằm
Nghe thanh thoát tiếng bài ca chứng đạo
 
Hoa Tứ Thánh, cửa huyền vi uyên áo
Chứng lục thông, vượt sáu nẻo ba đường
Thương hữu tình bao triền phược nhiểu nhương
Nên ẩn hiện vào hữu dư miên viễn
 
Hoa Tứ Thánh nở trên đường Tứ Thánh
Lục Phàm kia, cũng có thể bước đi
Đã bước đi, đừng có ngại ngùng gì
Quyết lòng đi, một ngày kia tới đích
 
Hoa Tứ Thánh, đều dung thông quy nhất
Tùy căn cơ, bổn tánh, bổn hoài
Kết chung tòa, chỉ một mà thôi
Hỡi chúng sinh, phụng thờ chí hướng.
 
Hoa Năm Hạnh
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Năm Hạnh, hỡi những ai là người Phật tử
Biết tiến tu, ngào ngạt thơm hương
Nhuần pháp âm, đạo lý chơn thường
Tỏa đức từ, trang trải tình thương
 
Hoa Năm Hạnh, hỡi những ai là người Phật tử
Hãy tiến tu, ngày đêm sáu thời
Sống vị tha, nội lực tô bồi
Mang hạnh nguyền đi khắp nơi nơi
 
Hạnh thứ nhất, không ngừng Tinh Tấn
Thăng tiến lên, tới đích vô cùng
Dù phong ba biển khổ muôn trùng
Không chùn lòng phút giây sơ tán
 
Hạnh thứ hai, Thanh Tịnh trong sáng
Trong đầm kia, mới có bông sen
Sống trong bùn, không chút hôi tanh
Vào trong bếp lửa hồng không cháy
 
Hạnh thứ ba, sống đời Hỷ Xả
Biết vị tha, từ ái, chan hòa
Đi đến đâu, là lá là hoa
Sông biển rộng, thuyền từ chuyên chở
 
Hạnh thứ tư, rạng ngời Trí Tuệ
Đốt vô minh, phiền não xưa nay
Tâm nhất như hoa tạng tỏ bày
Đã đánh mất từ khi bất giác
 
Hạnh thứ năm, Từ Bi thơm ngát
Chuyển hóa đời, cam lộ pháp vương
Muôn đường trường vạn lý tình thương
Đạo từ bi bản hoài dung nhiếp
 
Hoa Năm Hạnh, một bông hoa năm cánh
Tinh Tấn, Thanh Tịnh, Hỷ Xả, Trí Tuệ, Từ Bi
Người Phật tử tiến tu, cứ như thế mà đi
Đi đi khắp muôn phương ngàn hướng
 
Hoa Năm Hạnh, một bông hoa năm cánh
Ngát hương lành tỏa chiếu trần gian
Đâu đâu cũng thấm nhuận đạo vàng
Quốc độ này là cõi Lạc Bang.
 
Hoa Màu Cờ Phật Giáo
Tháng 6 – 2008
 
Năm màu Cờ Phật Giáo
Tượng trưng  cho năm màu hào quang Đức Phật
Dùng ngũ căn xuất phát, ngũ lực tới đích sau cùng
Vũ trụ, nhân sinh, từ vô thỉ, đến vô chung
Tất cả là một, mà một là tất cả
 
Năm Màu Cờ Phật Giáo
Tượng trưng cho năm hạnh người con Đức Phật
Tinh tấn, hỷ xả, thanh tịnh, trí tuệ, từ bi
Chúng sanh vô biên, thì Bồ Tát hạnh vô nghì
Chúng sanh thống khổ, ta quyết lên đường cứu khổ
 
Năm Màu Cờ Phật Giáo
Tượng trưng cho năm châu trên thế giới
Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu
Nhân loại tương lân, dù sống bất cứ nơi đâu
Khác tiếng nói, màu da, nhưng chung tình người nhân thế
 
Thuyền Bát Nhã vượt trùng khơi bốn bể
Đạo Từ Bi chiếu rọi khắp muôn phương
Sống tin yêu, hiểu biết, hòa ái, thanh lương
Không chỉ thương con người, mà còn thương vạn loại
 
Cờ Phật Giáo tung bay khắp cùng thế giới
Ánh từ quang tỏa chiếu khắp nẻo đường
Bóng Cha Lành tỏa rạng Đấng Pháp Vương
Đưa chúng sanh thoát ba đường sáu nẻo
 
Cờ Phật Giáo, năm màu cờ ngũ sắc
Huy hoàng thay, vi diệu bóng từ quang
Hạnh phúc thay, Phật quốc độ lạc bang
Thanh thoát thay, lục phàm lên tứ thánh
 
Màu cờ Phật Giáo tung bay
Màu cờ ngũ sắc lành thay
Chúng sanh bốn phuơng tám hướng
Hoan hân chào đón vui vầy
 
Màu cờ Phật Giáo nơi nơi
Màu cờ ngũ sắc tuyệt vời
Nhân loại cùng nhau quy hướng
Dựng xây sức sống cuộc đời
 
Màu cờ Phật Giáo thanh lương
Màu cờ ngũ sắc thơm hương
Nhất tâm hoằng dương tán thán
Đạo vàng tỏa chiếu muôn phương.
 
Hoa Lục Thông
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Lục Thông vượt tam thiên thế giới
Sáng vô ngần chiếu tam thế hằng sa
Tỏa minh châu rọi mấy cõi ta bà
Dãi ngân hà như ngấn sương ngọn cỏ
 
Thiên Nhãn Thông, thấy tận cùng quốc độ
Trên, thượng thượng thiên, dưới đáy vực A Tỳ
Thấy tỏ tường từng thô tế lậu vi
Vượt qua khỏi Dục - Sắc – Vô Sắc Giới
 
Thiên Nhĩ Thông, nghe không còn chỗ nghe nữa
Âm vọng nào không động đến vành tai
Nghe khắp mười phương, nghe thấu tuyền đài
Thời đương đại tinh vi, không thể sánh
 
Túc Mệnh Thông, biết tự thân muôn ngàn kiếp trước
Biết về đâu đến muôn vạn kiếp sau
Không như nhân sinh, hát ngân vang, một cõi đi về
Nhưng hỏi về đâu, thì ngậm tăm bí lối
 
Tha Tâm Thông, chưa nhìn đã biết, không cần thưa gởi
Không cầu cơ, bói toán, đoán quẻ, xin xăm
Biển vô minh tìm kiếm cá lặng tăm
Thế đạo, nhân tâm, tránh sao điên đảo
 
Lậu Tận Thông, nghiệp dĩ nào đưa đẩy
Nghiệp dĩ nào đày đọa tự xưa nay
Còn kéo dài trầm thống đến ngày mai
Chứ không có ai ban bố, định phân, thưởng phạt
 
Thần Túc Thông,
phi thuyền vũ trụ còn nghiêng nghiêng cánh quạt
Phi cơ, phi tiễn, mất hút tận phía sau
Thần Túc Thông, vút một cái đã gồm thâu
Cả pháp giới, nơi nào cũng có mặt
 
Hoa Lục Thông, nâng bước chân chứng đắc
Đỡ những bậc thượng thừa Tứ Thánh mười phương
Phàm con người biết theo dấu chơn phương
Khi cuối đích, sẽ hốt nhiên đại ngộ
 
Hoa Lục Thông, mở thuyền từ tế độ
Đưa chúng sanh vào biển tuệ Như Lai
Ôi đài sen, ngát bửu tọa liên đài
Hỡi hành giả, quyết một lòng thẳng tiến.
 
Hoa Bát Khổ
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Bát Khổ trên dòng đời mộng mị
Khách phong trần trong biển khổ sông mê
Trôi lang thang không biết nẻo đường về
Lặn hụp mãi giữa phù sinh ba cõi
 
Bởi Sinh Khổ, vừa chào đời, khóc chóe
Mắt nhắm nghiền, miệng mở toát : khổ qua
Như nhận chân cái thống nỗi ta bà
Sẽ ụp phủ bẽ bàng thêm một kiếp
 
Bởi Lão Khổ, đeo cõi còm tội nghiệp
Cái già nua chồng chất tấm thân tàn
Đi, đứng, nằm, ngồi, thở dốc leo thang
Chống cây gậy còn ngã lên ngã xuống
 
Bởi Bịnh Khổ, không màng đến ăn uống
Muốn nằm yên nhưng đau đớn đọa đày
Còn nói chi cửa nhà, danh lợi bèo mây
Nào có nghĩa bạc vàng, giàu nghèo, phú quí
 
Bởi Tử Khổ, dù trăm năm cuộc lữ
Nghĩa địa kia đã đầy ắp sinh linh
Lại phế thêm chút cát bụi tuyệt tình
Bãi tha ma càng lạnh lùng sương khói
 
Ái Biệt Ly Khổ, ai không thống thiết
Khi thân thương mới thấm thía hợp tan
Những cách ngăn bao đứt đoạn phũ phàng
Sóng xô đẩy trôi dòng, sông mấy khúc
 
Cầu Bất Đắc Khổ, đêm dài thao thức
Thắp xa mờ leo lét ngọn đèn khuya
Càng ước mong càng ray rức nọ kia
Bức nhân ảnh trần gian loang sắc tím
 
Oán Tắng Hội Khổ, gặp nhau chi rứa
Không thích nhau, lại thường gặp, mới đau
Cho cuộc đời càng da thấm thịt thau
Nỗi ta bà chất chồng thêm vôi bạc
 
Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ, còn xa xót
Mảnh tang thương tàn tạ tấm thân gầy
Trong cuộc đời, ai thấu hiểu niềm tây
Người nhân thế, được mấy ai tri kỷ
 
Hoa Bát Khổ, phơi bày, không hoa mỹ
Khách phong trần bạc đãi kiếp phù sinh
Tỉnh ngộ mau, kẻo bi lụy tuyệt tình
Màu sắc úa điêu tàn Hoa Bát Khổ.
 
Hoa Tứ Ân
Tháng 6 – 2008
 
Ân Tam Bảo, muôn đời xin gìn giữ
Đốt tâm nguyền, thế thế mãi truyền lưu
Ba Ngôi Báu, tuyệt tác đến thiên thu
Hương trầm tỏa liên đài vô thượng giác
 
Ân Quốc Gia, nhớ qui căn nguồn gốc
Phàm con người, phải biết Tổ biết Tông
Thời thế kinh qua, lịch sử theo dòng
Đừng mất gốc quên nguồn, thua gỗ đá
 
Ân Cha Mẹ, đấng song đường cao cả
Trời đất kia, không thể sánh được đâu
Vũ trụ kia cũng không thể tìm cầu
Hãy chuẩn mực, phận con hiền cháu thảo
 
Ân Thầy Bạn, không cho ta cơm áo
Nhưng cho ta trang bị để vào đời
Lướt con thuyền khắp biển rộng trùng khơi
Quên thầy bạn, bạc tình hơn triều sóng
 
Hoa Tứ Ân, đẹp vô ngần bất biến
Xin cưu mang trân trọng cả cuộc đời
Luôn đáp đền, tô thắm khắp nơi nơi
Và xuyên suốt mọi không thời miên viễn
 
Hoa Tứ Ân, là núi đồi sông biển
Là thiền môn, thánh thất, giáo đường
Là suối nguồn muôn vạn yêu thương
Xin tận hưởng trao nhau cùng nhân thế.
 
Hoa Tha Nhân
Tháng 6 – 2008
 
Tha nhân mở cõi thương lòng
Nhìn trông thiên hạ khắp trong cuộc đời
Nơi nào khổ ải chơi vơi
Ta xin đến đó cho đời bớt đau
Nơi nào bãi biển nương dâu
Ta xin đến đó bắc cầu lại qua
Đi trong bốn biển là nhà
Người trong nhân loại là ta với mình
Tha nhân tiếng nói tự tình
Reo lên khúc nhạc đăng trình vị tha
Tha nhân tiếng gọi đậm đà
Ngân lên âm vọng lời ca thương người
Lắng nghe tiếng khóc câu cười
Sẻ chia xoa dịu đẹp tươi trong lành
Lắng nghe cơ cảm đoạn đành
Sẻ chia mây trắng trời xanh đong đầy
Tha nhân một đóa trao tay
Từ tâm rộng lượng ngày ngày thơm hương
Tha nhân một đóa tình thương
Lòng vàng trang trải trên đường ta đi
Thương đời ai nhớ ai vì
Thương người ai nhớ ai vì tha nhân.
 
Hoa Xá Lợi
Tháng 6 – 2008
 
Xá Lợi là những tinh anh
Của bậc chứng đạo vô sanh để đời
Xá Lợi là những tuyệt vời
Của bậc thánh đức ba ngôi tôn thờ
Xá Lợi là những tinh hoa
Của bậc liễu ngộ trên tòa pháp vương
Cái thời pháp nhược ma cường
Tôi nghe đủ thứ, xót thương vô ngần
Cái thời nghiệt ngã phiêu trầm
Tôi nghe đủ thứ, lầm bầm mang tai
Mới tu, ngày một ngày hai
Suốt đời tráo đấu miệt mài lợi danh
Mới tu, chưa tỏ ngọn ngành
Suốt đời ma mị tranh giành hơn thua
Lộng ngôn xảo thuật chưa vừa
Chết đi thiêu đốt, hốt bừa bụi tro 
Kêu ầm xá lợi một mo
La lên chí chóe nhỏ to dàn chào
Lạm xưng tán tụng xôn xao
Quảng cáo rao bán, ôi chao xót lòng
Vô tình đánh lận con đen
Ô danh xá lợi, vứt thềm vực sâu
Pháp thân bất hoại nhiệm mầu
Tứ Thánh lưu lại bắt cầu độ sanh
Phàm nhân trong cõi hồng trần
Chớ nên mạo phạm tội phần biết chưa ?
 
Hoa Nghiệp Báo
Tháng 6 – 2008
 
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Có tài đừng cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần”
“Bắt phong trần, phải phong trần
Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”
Đó là nghiệp báo ai ơi
Đã mang thì phải chịu đời chớ sao
Một khi tác tạo tơ hào
Ba mươi sáu chước, chước nào chẳng xong
Nghiệp kia đưa đẩy rối bòng
Báo kia đập dũa xoáy tròng không tha
Cứ xem cái nỗi ta bà
Mỗi người vay trả biết là bao nhiêu
Bởi nghiệp gây nặng chín chiều
Nên báo đón nhận trăm điều đắng cay
Bông hoa nghiệp báo xéo dày
Thân tàn ma dại, mặt mày xác xơ
Nửa đời, đã lắm bơ phờ
Suốt đời, thì hỏi mịt mờ nữa chi
Nghiệp lao nghiệp tác đen sì
Báo đời báo kiếp, có gì mà than
Người khôn trong cõi trần gian
Nhớ nghe, nghiệp báo đa mang chi nào
Cao phi viễn tẩu nan tào
Trời cao đất rộng chỗ nào dung thân
“Bắt phong trần, phải phong trần
Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”
Đã gây nghiệp dĩ ngút trời
Khổ đau lận đận suốt đời biết chưa
Chạy trời sao khỏi nắng mưa
Nhân gian biết sợ biết chừa hay không
Khổ đời nghiệp báo đeo gông
Nghiệp ơi, báo hỡi mà bông hoa gì
Từ nay, quẳng gánh trôi đi !!!
-----------------
TẬP 5
Hoa Nhân Quả
Tháng 6 – 2006
 
Đã gieo nhân thì làm sao không có quả
Đã có quả thì làm sao không có nhân
Hỡi nhân sinh trong cuộc sống hồng trần
Đừng lẩn thẩn buông lung mà đọa lạc
 
Mỗi hành động trong hành vi tạo tác
Mỗi ý niệm vừa phát khởi trong tâm
Tất cả đều đã gieo một hạt nhân
Mới băng qua là trở thành quá khứ
 
Có quá khứ thì phải có hiện tại
Có hiện tại thì phải có tương lai
Một là ba, ba là một nối dài
Móc thời gian ba thì treo bất tận
 
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả
Nên Thánh Phàm, từ nơi đó mà ra
Đâu phải riêng chỉ một cõi ta bà
Mà tám hướng mười phương đều như thế
 
Hoa Nhân Quả phát sinh từ vô thỉ
Kết phan duyên hiện hữu đến vô chung
Chúng sanh ơi, cẩn thận, chớ lao lung
Đã tác tạo thì trước sau phải gánh
 
Hoa Nhân Quả biết rồi thì phải tránh
Tặng cho em mang nét đẹp thanh lương
Tặng cho anh mang sắc thắm lên đường
Tặng cho đời vun trồng chân thiện mỹ.
 
Hoa Tam Vô
Tháng 6 – 2008
 
Hoa Tam Vô nở trên thềm giải thoát
Tặng cho người Vô Tác cõi trần gian
Làm không làm như gió mát trăng ngàn
Bước thong dong giữa trời xanh mấy trắng
 
Hoa Tam Vô, cửa thiền môn mở rộng
Tặng cho người Vô Niệm cõi phiêu bồng
Nhớ đến vô, lồng lộng tựa hư không
Tuy trống rỗng nhưng cái gì cũng có
 
Hoa Tam Vô, cửa thinh không bỏ ngỏ
Tặng cho người Vô Trụ hữu – vô dư
Mang pháp thân trùm khắp cả thái hư
Không dính mắc một nơi nào tụ điểm
 
Từ vô thỉ không màu hồng màu tím
Đến vô chung không màu trắng màu xanh
Mà là màu hoại sắc đẹp nguyên trinh
Diệu diệu hữu trong chơn như hoa tạng
 
Vì chúng sanh trùng trùng vô số lượng
Hoa Tam Vô bừng nở khắp ba thừa
Duy một thừa nhưng nói rộng thành ba
Ba thừa chuyển đến tam vô bất hoại
 
Hoa Tam Vô, cửa chùa thân thương quá
Khói hương trầm quyền quyện cứu hàm linh
Tiếng chuông ngân thánh thoát đến vô thinh
“Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ”
 
Hoa Tam Vô, tặng cho người Vô Trụ
Tặng cho người Vô Niệm ngát hoa tâm
Tặng cho người Vô Tác tuyệt thậm thâm
Cùng chuyển xe tam thừa vi diệu pháp.
 
Cửa Chùa
Tháng 6 – 2008
 
Cửa chùa là cánh cửa Không
Vào trong Hoa Tạng trùng trùng huyền vi
Không Tướng, không cả li ti
Ẩn trong diệu hữu tư nghì hồn ai
Không Nguyện, không cả một hai
Trùm lên tánh thể phương đài đơm hoa
Sắc không vô nhị kết tòa
Nương hình gợn bóng giao thoa diễm hằng
Không đêm mà có ánh trăng
Không ngày mà có nắng vàng mênh mang
Thấu trời còn hỏi chi thang
Chạm đất còn hỏi địa đàng làm chi
Cửa chùa là cửa huyền vi
Từ không thành có diệu kỳ ai hay
Cửa chùa, ba cánh hiển bày
Vô môn biến hiện lay lay pháp trần
Cửa chùa, ba cánh tương lân
Vô Nguyện, Vô Tướng, hỏi Không sao tìm
Vụt qua, đâu nữa cánh chim
Tịch chơn, cật vấn nổi chìm phù vân
Cửa chùa, là cửa tam quan
Mở ra, không lối dọc ngang đi về
Cửa chùa, là cửa giải mê
Mở ra, chót đỉnh Tào Khê mỉm cười
Cửa chùa, chào khách ngược xuôi
Bước qua, biến mất, hỡi người thế nhân !
 
Chuyến Xe Tam Thừa
Tháng 7 – 2008
 
Ta ra đi trên chuyến xe Tam Thừa lồng lộng
Khắp muôn phương ngàn hướng cỡi phù sinh
Trên ba đường sáu nẻo kiếp sinh linh
Trong vạn hữu, ai không là bạn lữ
 
Ta ra đi trên chuyến xe Tam Thừa kỳ thú
Xe nhỏ này, ai thích, hãy bước lên
Xe trung này, ai hợp, nhớ đừng quên
Còn xe lớn, rộng thênh thang đại hải
 
Xe Tam Thừa vượt muôn ngàn cửa ải
Băng dốc đèo trên vạn lý sơn khê
Đi bốn phương, nhưng đến, chỉ một lồi về
Rừng hoa tạng chứng đạo ca gió hát
 
Xe Tam Thừa vượt muôn ngàn ghềnh thác
Băng vực sâu, luớt hải lý trùng dương
Khép thỉ chung, im bặt mọi con đường
Hỏi sinh tử, ngại ngùng, không dám thở
 
Đưa nhau về căn nhà xưa ta đó
Đón nhau về trong diệu hữu pháp thân
Mây trắng kia, tiễn biệt nẻo phù vân
Trời xanh kia, vẫy chào màn sương bạc
 
Bờ suối reo, con nai vàng ngơ ngác
Tổ ấm nồng, chim rủ cánh thôi bay
Giữa ngàn cây, hoa khép lá, lung lay
Đêm chấm dứt, không chờ ngày gọi nắng
 
Xe Tam Thừa một chuyến
Thuyền bát nhã thanh lương
Đưa nhau một đoạn đường
Khép đôi bờ sinh tử
 
Xe Tam Thừa một chuyến
Cửa hoa tạng huyền môn
Đưa tay đỡ càn khôn
Vô sanh reo pháp nhẫn.
 
Giọt lệ sầu mầu nhiệm
Tháng 7 – 2008
 
Hãy khóc đi, cho lệ sầu tuôn chảy
Cho sông thương tràn ngập bến bờ đau
Rồi bước lên, hóng gió mát trên cầu
Ta sẽ vơi những nỗi niềm than thở
 
Hãy khóc đi, cho bờ mi đẫm lệ
Kẻo khô khan, ánh mắt bớt long lanh
Khóc để cho những giọt lệ tinh anh
Tô sức sống được hồi sinh đổi mới
 
Đừng nén lòng rồi dập vùi tức tưởi
Ngày tháng dài tê tỉ khép hồn đau
Tội tình chi mà trằn trọc đêm thâu
Hãy nhìn xem những vì sao lấp lánh
 
Trời đổ mưa, hết rồi thì quang đãng
Chứ nếu không vần vũ bóng mây mù
Đó là chân lý ngàn đời, vĩnh viễn, thiên thu
Hai khóe mắt để làm chi không khóc
 
Hãy khóc đi, buồn đau sẽ biến mất
Hãy khóc đi, khô cạn những sầu thương
Khi nhìn lại, đã tan hết chán chường
Muốn khóc nữa, nhưng làm sao khóc được
 
Ta mỉm cười, nhìn về phía trước
Ta nhủ thầm, quay lại phía sau
Ồ, thì ra, đâu có gì đâu
Xin cảm ơn giọt lệ sầu mầu nhiệm.
 
Người và tôi đã thấy
Tháng 7 – 2008
 
Người và tôi đã thấy
Người nhân gian, khi khóc khi cười
Theo thế thường, lúc buồn lúc vui
Khi im lặng, khi huyên thuyên không dứt
 
Người và tôi đã thấy
Người nhân gian, hay oán hay hờn
Theo thế thường, nói thiệt nói hơn
Khi hỷ xả, khi vùng vằng quay quắt
 
Muốn cuộc đời không còn ô trọc
Kiếp nhân sinh không lắm đoạn trường
Cùng ngân vang khúc hát tình thương
Reo cung đàn thử hòa điệu sống
 
Góp bàn tay tin yêu xây dựng
Góp tấm lòng trang trải từ tâm
Cùng dạo chơi dưới ánh trăng rằm
Đêm trần gian không còn tăm tối
 
Người và tôi đã thấy
Người nhân gian, nặng cảm tình người
Nếu biết đeo hoa tuệ xinh tươi
Và dung chứa đức từ bi thanh thoát
 
Người và tôi đã thấy
Thế từ nay nhịp bước qua cầu
Những giã nhân vắng bóng chìm sâu
Chim thánh thiện hòa vui ca hát.
 
Cuộc đời nào đau khổ
Tháng 7 – 2008
 
Cuộc đời nào đau khổ
Nhìn cho cùng, ta có khổ gì đâu
Trời đất kia còn nắng dãi mưa dầu
Vũ trụ kia còn lăn quay nghiêng ngửa
 
Cuộc đời ta, đâu có gì đau khổ
Hết uống ăn, đi đứng, lại nằm ngồi
Mệt ngủ khò, đánh một giấc tinh khôi
Bừng mắt ra thêm một ngày đang tới
 
Những ngày xưa, khi ta còn bé nhỏ
Đến hôm nay, ta vẫn thế cơ mà
Đời có chi đau khổ mà kêu ca
Bởi nhân thế hay thổi phồng lắm chuyện
 
Mùa thu nào là mùa thu tím
Mùa hạ nào nắng cháy điêu tàn
Mùa đông nào lạnh lẽo mênh mang
Mùa xuân nào hoa cười gọi gió
 
Lòng tự hỏi, có gì đau khổ
Đau khổ đâu hãy đưa ra xem
Bóng phù vân vung vãi xuống thềm
Tranh giả huyễn còn đâu nhân ngã
 
Cuộc đời nào đau khổ
Bởi đom đóm hư không
Ta khép lại một vòng
Hình tròn kia đan kín
 
Mùa thu nào thu tím
Mùa hạ nào hạ nồng
Mùa đông nào đêm đông
Mùa xuân nào hoa nở
 
Cuộc đời nào đau khổ
Bởi ta nói sầu đau
Thật mộng mị mơ hồ
Khổ đau không thật có
 
Phải không người nhân thế
Hãy vui sống với đời
Đến lúc ta lìa hơi
Lại đăng trình kiếp nữa.
 
Trên đường ta đi
Tháng 7 – 2008
 
Từ trong thanh vắng trăng sao
Lắng nghe vũ trụ kêu gào hư vô
Từ trong hố thẳm xa mờ
Lắng nghe xác lá tàn khô thì thầm
Từ trong vi diệu thậm thâm
Nhìn trông vạn hữu pháp thân vô cùng
Chắn ngang một nét đường tung
Đường hoành mở cửa điệp trùng hiển sinh
Ta đâu chỉ có một mình
Biết bao khách lữ đăng trình cùng ta
Nên đâu không phải là nhà
Vào ra muôn kiếp ta bà dạo chơi
Lại còn ba nẻo tinh khôi
Sáu đường chào đón tô bồi điểm son
Lo chi nước chảy đá mòn
Ngại chi trăng khuyết trăng tròn đầy vơi
Dù cho nay lở mai bồi
Thác reo sóng vỗ sông ngòi biển đông
Dù cho khô lá rụng bông
Xuân thu đông hạ ngóng trông làm gì
Trên đường ta đã bước đi
Xưa nay vẫn thế tư nghì hồn ai !
 
Tôi tìm em
Tháng 7 – 2008
 
Tôi tìm em, nơi thâm sơn cùng cốc
Núi rừng khuya đánh thức nẻo hoang vu
Tiếng vô thinh gõ cửa chốn mịt mù
Em bừng sáng như minh châu diễm ảo
 
Tôi tìm em, con đường xưa thạch thảo
Cỏ xanh non óng ả ngậm ngân sương
Bóng ngô khôi ảnh hiện thật tinh tường
Em tự tại nguyên trinh từ muôn thuở
 
Tôi tìm em, cõi phiêu bồng gian khổ
Vốn tan hoang biết bao kiếp phù sinh
Cát bụi nào vương vấn bước đăng trình
Tôi đã xa em từ khi bất giác
 
Có khi, tôi viết tên em trên bờ cát
Có khi, tôi viết tên em giữa đêm mơ
Như một bức tranh diễm tuyệt nên thơ
Không vết tích nhưng tròn đầy nguyên vẹn
 
Khi không mong thì sao em lại đến
Khi kiếm tìm thì em lại ra đi
Hai động thái, thử hỏi, đó là gì
À, thì ra, thế mà ai có biết
 
Thôi từ nay, ta không tìm em nữa
Vì càng tìm, càng mất phải không em
Ta là ta, mà em vẫn là em
Luôn có mặt sao đi tìm còn mất
 
Bởi vì mây, nên trăng mờ trăng khuất
Bởi vì đêm, nên bóng tối ngàn sao
Ta ca vang trên chót đỉnh Diệu Cao
Em đứng đó tự bao giờ, bất biến.
 
Vì em, nên tôi
Tháng 7 – 2008
 
Vì em, hình bóng nguyên trinh
Nên tôi muôn kiếp đăng trình ra đi
Vì em, tuyệt thể tinh kỳ
Nên tôi dong ruổi chẳng chi ngại ngần
Vì em, tuyệt diệu chơn thân
Nên tôi xây xát phong trần nắng mưa
Đan tâm mấy độ chưa vừa
Đan tay mấy thuở còn thừa không gian
Tôi đi cuối nẻo đường ngang
Tôi về ngược lối băng ngàn trăng sao
Đầu ghềnh bọt sóng lao xao
Cuối sông nước chảy xô vào trùng dương
Nơi đâu cũng có con đường
Nơi nào cũng có tình thương xót lòng
Vì em, chẳng tiếng ước mong
Nên tôi mải miết khắp vòng hư vô
Vì em, chẳng chút trông chờ
Nên tôi chưa cạn bến bờ tử sinh
Trong ta như bóng với hình
Đi đâu cũng thế như mình với ta
Xa thì nào có chi xa
Gần thì sao hỏi nào ta với mình
Em nhìn, không nói, lặng thinh
Để tôi dấn bước đăng trình nghe em.
-------------------
Thơ Mặc Giang
thnhattan@yahoo.com.au
 
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke926219
Tổng số lần truy cập : 926219
Số lần truy cập hôm nay : 50
Số lần truy cập hôm qua : 99
Số lần truy cập tháng này : 4537
Số lần truy cập năm nay : 38624
Số trang xem hôm nay : 189
Tổng số trang được xem : 13736687
Người đang online : 1
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile